Een zilverfabriek, Zeist heeft er twee: Sola en Gero. Deze bestek- en zilverfabrieken zorgden op hun hoogtepunt in het industriële verleden voor de werkgelegenheid van 2.000 Zeistenaren. De Amsterdamse edelsmid J.A.A. Gerritsen koos in 1903 als nieuwe vestigingsplaats een oude rijwielfabriek in Zeist van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters). Daaruit ontstonden beide fabrieken.

Zeist - Zilverfabrieken Gero en Sola familie Gerritsen

Zilverfabrieken Zeist: boven Sola aan de Van Reenenweg, onder kantoor Gero op de Karpervijver

Met de zilverwerkplaats van edelsmid J.A.A. Gerritsen begon de zilverindustrie in Zeist. In 1909 heette het bedrijf M.J. Gerritsen & Co en vanaf 1912 ‘Eerste Nederlandsche Fabriek van Nieuw Zilverwerken, voorheen M.J. Gerritsen & Co’. Aanvankelijk vervaardigde Gero alleen bestek. Door massaproductie kon goedkoop gewerkt worden en door de lagere prijzen werd de afzet vergroot. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog kreeg de fabriek te kampen met toevoerproblemen, maar ze hield het hoofd boven water. Direct na de oorlog steeg de vraag naar producten van de Gero enorm. Een Gero bestek stond hoog op het huwelijksverlanglijstje.

De stijgende lonen in Nederland maakten het voordeliger om de productie te verplaatsen naar lagelonenlanden. De fabriek sloot in 1974, het kantoor als Gerritsen en Van Kempen in 1986. Het kantoor aan de Karpervijver uit 1931 staat er nog, maar de hallen zijn allemaal gesloopt. Het kantoor is een Rijksmonument. De wijk Gerodorp met 64 woningen is in de jaren twintig van de 20e eeuw gebouwd voor werknemers van de Gerofabriek.

Na een conflict tussen de twee directeuren H. Simonis en M. Gerritsen (zwagers van elkaar) en daarmee ook tussen vader en zoon Gerritsen, verliet de laatste in 1922 de fabriek en richtte het huidige Sola op. De fabriek van Gero kreeg in 1925 een nieuwe mede-directeur, A.E. van Kempen. Gerritsen en Van Kempen was een begrip tot de fusie in 1960 met Begeer uit Utrecht en Vos uit Voorschoten. Het ambachtelijk werken met zilver verhuisde van Utrecht naar Zeist. Van Kempen en Begeer bleven tot 1994 in Zeist. De fabriekshallen op Karpervijver zijn daarna gesloopt, het kantoor kreeg een herbestemming.

Aan wat toen de rand van het dorp was, werd voor Sola in 1922 aan de Van Reenenweg een fabriek opgericht. De roodbruine bakstenen schoorsteen staat op het binnenterrein, de naam van de fabriek is ingemetseld. De fabriek heeft een nieuwe voorgevel in 1949 gekregen. De Sola fabriek is een zelfstandige onderneming. Bestek en tafelgerei werd gemaakt in de kwaliteit roestvrij staal, verzilverd en zuiver zilver, de eerste pijler. De in de jaren vijftig begonnen pannen-fabricage vormde een tweede pijler. Tot 2011 werd het massief zilveren bestek nog in Zeist gemaakt. Alle machines zijn nog aanwezig, maar wij houden niet meer van zilver poetsen. Het historische gebouw van Sola heeft in 1949 een nieuwe opvallende voorgevel gekregen en de gemeente Zeist kent tegenwoordig deze gevel en de schoorsteen een monumentale waarde toe. De Sola fabriek heeft nu voornamelijk een winkelfunctie, de productie vindt elders plaats. De fabriek van GERO aan het Geroplein is in 1984 gesloopt.

Datering 1909 resp. 1922-1949
Adres Karpervijver 27, Zeist – M.J. Gerritsen Gero kantoor

Van Reenenweg 155-157, Zeist – Sola kantoor en fabriekshallen

Soort industriële gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord centraal in het land gelegen bedrijvigheid

 

Geroplein Zeist - vm GEROfabriek - kantoor Karpervijver - 1923 - 1984

Geroplein Zeist – vm Gerofabriek (1923 – 1984) – kantoor Karpervijver

Tagged on: