Aan rivier de Eem bij Eembrugge stond Ocriet. Sinds 2008 verlaten en aan het verloederen. In 2014 is de fabriek gesloopt. Een monument uit de wederopbouw ging verloren. Niet alleen om de gebouwen, eerder voor haar producten: aanrechtbladen en lavetten.

Luchtfoto van het Ocriett fabrieksterrein in 2014

De Ocrietfabriek is in 1939 opgericht door Bruynzeel. De kleine staf van de fabriek gebruikte de oorlogsjaren om een nieuw product te maken: kunststeen met de naam ocriet. Na de oorlog begon de echte productie. De grondstoffen werden in bulk over de Eem aangevoerd.

De fabriek had in de jaren vijftig, de wederopbouwperiode, heel veel succes met haar producten: lavetten, aanrechten, wasfonteinen en trappen. Tot 450 medewerkers waren er werkzaam in ploegendienst. Het product ocriet was bijzonder homogeen en stootvast door het toepassen van een drievoudig stoomprocedé. Aan het afwerken van het product, het ocrateren, dankte het haar naam. De meeste medewerkers kwamen uit Bunschoten en Spakenburg. Veel werd geëxporteerd naar onder andere België en Frankrijk. Later schakelde de fabriek over op kunsthars, met nieuwe producten onder de namen Chicron, Ocron en Luxocron. Het hield de fabriek nog lang in leven, al was het na 1980 op een bescheidener schaal. De krasvaste aanrechtbladen zijn nog in veel woningen en vakantiehuizen te vinden.

De Ocriet fabriek in bedrijf met het maken van aanrechtbladen

In de zomer van 2008 werd in het bedrijf gevaarlijke vervuiling van de lucht geconstateerd, veroorzaakt door donker asbest, dat globaal zo’n vijftig jaar geleden is aangebracht voor isolatie van de stoomleidingen. Daardoor werd de productie gestopt en het faillissement voltrokken. Het complex stond de jaren nadien te verpauperen.

Al in 2006 kwamen er plannen naar buiten voor projectontwikkeling op het terrein. Het terrein zou een woonbestemming gaan krijgen. Een herinnering aan de ooit succesvolle industriële activiteit leek daarbij op zijn plaats. Het in deze jaren opgestelde structuurplan van de gemeente ging echter uit van een volledig nieuwe invulling van het gebied aan de Eem.

Usine had bij de herbestemming van het terrein graag een herinnering aan het voormalige Ocriet teruggezien. Bureau Mopet ontwikkelde een alternatief plan voor behoud van het silogebouw uit 1953, de oudste fabriekshallen uit 1935 en nieuwbouw op het overige terrein in overeenstemming met de ecologische structuur van Eembrugge. Het nieuwe college van Eemnes had er in 2014 geen oog voor.

Datering 1939/1947-2014
Adres Eemweg 108, 3755 LD Eemnes

Ocriet – ronde wasfonteinen voor 8 personen

Tagged on: