Stoomgemalen vervangen poldermolens: gemaal Benschop te Hoenkoop

Stoomgemalen vervangen poldermolens: gemaal Benschop te Hoenkoop

In Hoenkoop staat voormalig stoomgemaal Benschop. In de vijftiende eeuw kwamen er molens om de zakkende polder droog te houden. Het veenweidegebied bleef maar zakken, mede door de bemaling. De poldermolens werden steeds beter, tot stoom het over moest nemen. Stoomgemaal Benschop verving in 1871 vijf watermolens. De machinist kwam naast het gemaal te wonen.

Stoomgemaal Eerste Bedijking te Amstelhoek

Stoomgemaal Eerste Bedijking te Amstelhoek

In de 19e eeuw zijn de Wilnisse plassen drooggelegd door de droogmakerijen van de Eerste, Tweede en Derde Bedijking, de eerste is voltooid in 1845 en de laatste in 1864. De acht molens voor het droogmalen van de Eerste Bedijking werden in 1885 vervangen door een stoomgemaal en fungeerden daarna als reservemolen. Het stoomgemaal staat er nog steeds.

Stoomgemaal Teijlingens te Kamerik

Stoomgemaal Teijlingens te Kamerik

Het stoomgemaal is uit 1871 en heeft de naam van de toenmalige dijkgraaf. Het gebouw bestaat uit een afzonderlijke machinekamer en ketelruimte. Sinds 2008 is werkgroep Stoomgemaal Teijlingens bezig met het herstel van de stoommachine, het gebouw en de herbouw van de voormalige kolenloods.

Stoomgemaal Teijlingens gerestaureerd door actief bestuur

Stoomgemaal Teijlingens gerestaureerd door actief bestuur

In Kamerik heeft het stoomgemaal Teijlingens een actief bestuur getroffen. Zij hebben met veel inzet en plezier het gemaal in 2015 in werking gekregen. Vervolgens konden ze een succesvolle renovatie uitvoeren, waarvan onlangs een belangrijke fase is opgeleverd. Een volgend plan ligt al klaar.

Gemaal Teijlingens weer onder stoom?

Gemaal Teijlingens weer onder stoom?

Herstel en weer ingebruikstelling van het stoomgemaal Teijlingens is het doel. Sinds juli 2008 is een groep vrijwilligers bezig om het gemaal weer onder stoom te krijgen. In oktober 2008 is stichting Stoomgemaal Kamerik-Teijlingens opgericht.