De Heemstederbrug ofwel plofsluis te Nieuwegein

De Heemstederbrug ofwel plofsluis te Nieuwegein

De Heemstederbrug ofwel plofsluis te Nieuwegein, deze merkwaardige nooit gebruikte brug is in 1940 over het Amsterdam-Rijnkanaal gerealiseerd. De voor militaire doeleinden bedoelde brug is wel jarenlang geschikt geweest voor een schietclub. Ze is nu heel verrassend met een recent gerealiseerd deel ook voor fietsers toegankelijk.

Vergeten militair erfgoed op de Leusderheide

Vergeten militair erfgoed op de Leusderheide

In 1925 kreeg de schietbaan op de Leusderheide de eerste gebouwen. Ruim 90 jaar later staan de originele schijvenwerkplaats, kampbarak en gasmasker-oefenruimte er nog onveranderd bij. Alleen Defensie en eigenaar het Rijksvastgoedbedrijf lijken ze vergeten te zijn.

Excursie vliegbasis Soesterberg: een verslag

Excursie vliegbasis Soesterberg: een verslag

In 2010 ging de USINE-excursie naar vliegveld Soesterberg. Het was een middagexcursie en achteraf hadden we daar best een dagexcursie van kunnen maken. We hebben dus door tijdgebrek een aantal zaken niet kunnen bekijken, maar wat we wel gezien hebben was zeer de moeite waard.

Werkplaatsen Kromhoutkazerne gesloopt

Werkplaatsen Kromhoutkazerne gesloopt

De sloop van het westelijk deel van de Utrechtse Kromhoutkazerne nadert zijn voltooiing. In de kazerne werd onder meer het technisch onderhoud uitgevoerd van militair materieel. Met de sloop in 2007 is in feite een compleet bedrijvencomplex verloren gegaan.