Contact met USINE. We berichten enkele keren per jaar over op handen zijnde activiteiten of over de stand van zaken met betrekking tot het industrieel erfgoed in de provincie. Met een eenvoudige mail aan ons ontvangt u de berichten.

Heeft u belangstelling, wilt u het werk van USINE steunen of anderszins reageren? Laat het ons weten.

 

Stichting USINE

e-mail:    usine4utrecht@gmail.com

website:  www.usine-utrecht.nl

USINE is ook te vinden op FacebookTwitterPinterest

 

Postadres:

USINE provincie Utrecht
p/a Ridderschapstraat 10A
3512 CP Utrecht

Bankrekening:

NL77TRIO0197619371

USINE Utrecht

Kamer van Koophandel:

Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE)

Inschrijvingsnummer 41265306

.