USINE doet aan kennis- en draagvlakvergroting voor industrieel erfgoed. Middelen daartoe zijn publicaties, in toenemende mate het uitbouwen van de website en het houden van lezingen. Daarnaast zijn enkele publicaties in druk verschenen.

Lezingen

Is het voor uw doelgroep interessant om meer te weten over het industrieel verleden of het industrieel erfgoed in de provincie of uw woongebied: USINE verzorgt tegen een redelijke vergoeding lezingen. Aarzel niet ons te vragen.

Publicaties

Het gemeentelijk industriebeleid in de provincie Utrecht in de periode 1945-1963

Met deze titel heeft Huub Gitz zijn masterstudie Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht in 2015 afgerond. Met begeleiding van USINE heeft het ons inzicht vergroot in de periode van de wederopbouw. Na een algemene inleiding over de Marshalhulp en de Industrienota’s van onze regering wordt het accent verlegd naar onze provincie. In hoeverre hebben gemeenten zelf in de periode 1945-1960 hun industrialisatiebeleid bepaald of werden ze van rijkswege gestuurd een bepaald beleid te volgen? Voor de Tweede Wereldoorlog liggen al de kiemen van de industrialisatie. De meeste bedrijven die in de naoorlogse periode een grote groei doormaakten, waren ontstaan in de eerste helft van de twintigste eeuw. Om de onderzoeksvraag in te kaderen zijn twee gemeenten gekozen, Amersfoort en Veenendaal, die in vergelijkend perspectief worden beschouwd en die hun eigen specifieke industriële ontwikkeling in de periode 1945-1963 hebben gekend. Hierbij speelden niet alleen de politiek, maar ook de sociale en religieuze achtergrond van de bestuurders een belangrijke rol, omdat de verzuiling ook in de naoorlogse maatschappij overheerste.

Economisch gezien steunde Amersfoort op de kazernes en spoorwegen. Daardoor kwamen activiteiten in de productie en handel in metaal en transportmiddelen en in de levensmiddelen- en genotsmiddelenindustrie tot ontwikkeling. Amersfoort was nooit een echte industriestad. Het gemeentebestuur gaf de voorkeur aan kleinere bedrijven om slechte tijden beter te overleven. In de jaren 1970 ging de dienstverlening overheersen.

In Veenendaal overheersten de textiel- en tabaksindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog voerde het gemeentebestuur een zeer actief wervingsbeleid voor nieuwe industrievestigingen. De grootste vestiging was die van het Zweedse SKF en vele bedrijven volgden.Het gemeentelijk industriebeleid in de provincie Utrecht - Huub Gitz Veenendaal profileerde zich als stad met een goed industrieklimaat en een bevolking die al ingespeeld was op het werken in de industrie. De arbeidsonrust was laag, omdat ook de werknemers veelal tot dezelfde kerk behoorden als hun werkgevers. 1960 was een keerpunt in de industrie. De textiel- en tabaksindustrie gingen bergafwaarts en uiteindelijk failliet. Door een snelle omschakeling naar de dienstensector kwam Veenendaal aan het einde van de jaren 1980 uit het dal.

De (verkorte) scriptie is te downloaden door te klikken op de afbeelding.

 

De door USINE in druk uitgegeven publicaties staan hieronder en zijn te bestellen.

Twintig Vensters

De publicatie kwam tot stand in opdracht van de provincie Utrecht. De provincie heeft het rapport gebruikt ter ondersteuning van haar ruimtelijk erfgoedbeleid. In het rapport is een selectie van 20 objecten -Vensters- uitgebreid beschreven. De selectie illustreert de aard, de rijkdom en de problematiek van het Industrieel Erfgoed in de provincie Utrecht. Kees Volkers heeft het geschreven.

De publicatie is te bestellen en wordt dan per post thuisbezorgd voor € 5 + € 4,50 verzendkosten, bestel door een e-mail met uw adres naar usine.4.utrecht@gmail.com, dan volgt een bericht.

 

Van koetshuizen tot garages

Open Monumentendag 2014 stond in het teken van ‘Op Reis’: vervoermiddelen en de gebouwen die daar bij horen. De overgang van rijtuig naar automobiel is mooi beschreven in het boekje dat de Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE) in 2014 liet uitkomen in Garage U.T.A.M. op Ridderschapstraat 8. Bert Poortman heeft het geschreven, het heeft de titel ‘Van koetshuizen tot garages’. Het boekje is te bestellen en wordt dan per post thuisbezorgd voor € 8 inclusief verzendkosten, bestel door een e-mail met uw adres naar usine.4.utrecht@gmail.com, dan volgt een bericht. Door te klikken op de omslag opent het boekje als PDF.

terug