In het hart van Achterveld langs de Hessenweg stonden de gebouwen van de Coöperatieve Landbouwvereniging Achterveld: een historisch waardevol complex van een graanmaalderij met silogebouw, weegbrug en weegbrughuisje. Alleen de laatste is in 2013 niet gesloopt.

Voormalige graanmaalderij van Achterveld in 2012

Bij het complex hoorden ook grotere bijgebouwen, met asbest golfplaten beklede schuren, zij hadden een geringe waarde. Sinds de jaren 1990 stond het complex leeg. Het is in september 2013 compleet gesloopt, zonder behoud van een enkel onderdeel. Het is een voorbeeld van een in snel tempo verdwijnende plattelandsindustrie.

Ze was typerend voor een regio als het Valleigebied, maar kwam ook voor in Harmelen. Leegstaande silogebouwen roepen verschillende reacties op. In Harmelen moest het gebouw aan de Harmelerwaard in 2011 zo snel mogelijk gesloopt worden. De gemeentepolitiek van Woerden vond het landschapsvervuiling.

De gemeente Leusden heeft over het complex Achterveld ooit opgeschreven: ‘het is enerzijds het schijnbaar ordeloze karakter van de verschillende gebouwonderdelen en anderzijds de krachtige utilitaire vorm die het complex zijn charme verlenen’. Ondanks mooie woorden heeft de gemeente Leusden van meet af aan ingestoken op nieuwbouw op het terrein van de Coöperatie.

De gebouwen in Achterveld zijn lang blijven staan en werden verwaarloosd. De oud eigenaar hoopte er nog een behoorlijk bedrag voor te ontvangen. Eind 2012 bereikten de Alliantie en Woningstichting Leusden overeenstemming met Roved BV over de aankoop. De Alliantie en Woningstichting Leusden sloopten het coöperatiegebouw en de bijgebouwen zo snel mogelijk.

De nieuwbouw rondom het Coöperatieplein is in november 2014 gestart, het plan heet Groot Agteveld. Bijzonder blijft het, dat in de planning van 235 nieuwe woningen op en rond dit terrein geen plek was voor een gerestaureerd en herbestemd coöperatiegebouw. De monumentale vormtaal van de graanmaalderij is in 2016 wel teruggekomen in het ontwerp van een appartementsgebouw. Het weegbrughuisje is behouden gebleven. Dat is een schrale troost.

Dateringva 1930 tot 2013
AdresHessenweg 208, 3791 PN Achterveld, gemeente Leusden
Soortvoormalig industrieel complex van cultuurhistorische waarde
Trefwoordregionale agro-industrie

 

Weegbrughuisje bij de vm graanmaalderij van Achterveld in 2012

Tagged on: