In Leusden werd in 1917 de Coöperatieve Handelsvereniging Leusden & Omgeving opgericht. 12 Jaar na oprichting was het tijd voor definitieve huisvesting van de activiteiten. Ze bouwde een silo met handelsgebouw in de nabijheid van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren. Diverse uitbreidingen volgden.

De landbouw in de regio had behoefte aan een fabriek voor de verwerking van de granen. Gekozen werd voor een locatie met transportmogelijkheden. Water ontbreekt, de spoorlijn Amersfoort-Kesteren ontsloot het bedrijf. Het is een van de weinige in Leusden bewaard gebleven fabriekspanden. Het bedrijf ging na een fusie door onder de naam van Coöperatie Eemstroom.

Het silogebouw, zoals wij dat kennen, dateerde in ons land uit het eind van de negentiende eeuw. Nederland was daarmee betrekkelijk laat, wat samenhing met de kleinschaligheid van de landbouw in die dagen. De eerste silo’s kwamen in de zeehavens voor de import van granen uit met name Amerika. Later kwamen de silo’s ook elders in het land. De vorm van de silo’s leek aanvankelijk veel op die van een traditioneel pakhuis.

Naast opslagruimten bevatten de gebouwen een bouwdeel met de elevator en de machines voor de productie, zoals mengen en produceren van meel of veevoer, door middel van zeven of malen of persen en breken. Het oude silogebouw van beton is omgeven door een omhulsel, in dit geval van metselwerk, vervolgens is de gevel gestuct en geschilderd als beton. Daarmee kreeg het voor die tijd een moderne uitstraling. Het is een gaaf bewaard gebleven complex van een mengvoederbedrijf.

Datering 1929
Adres Hamerveldseweg 138, 3833 HV Leusden
Soort industrieel gebouw van cultuurhistorische waarde
Trefwoord van oorsprong aan spoor verbonden regionale agro-industrie
Delen:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on Google+Email this to someone
Tagged on: