Bierbrouwerij De Boog stamt uit de 16e eeuw. Het water van de Oudegracht was grondstof voor het brouwproces en tegelijkertijd de aan- en afvoerweg voor de brouwerij. Eigenaar de Rooms Katholieke Armenkamer realiseerde in de 19e eeuw voor werknemers woningen in de zeven steegjes achter de toen tot stoombierbrouwerij uitgegroeide fabriek.

Utrecht Oudegracht - panden van bierbrouwerij De Boog

Utrecht Oudegracht – panden van bierbrouwerij De Boog

Willem de Kock was in 1705 knecht van brouwer Van Bijlevelt, een oom van hem. Rond zijn 40ste kwam zijn loopbaan in een versnelling, hij werd benoemd tot bedrijfsleider. Hij kreeg naast een vergoeding en kost en inwoning, ook een aandeel in de winst van de brouwerij. Met al zijn spaarzaamheid bouwde hij een steeds groter aandeel in de brouwerij op. Met de groeiende winsten werden de brouwerij en overige bezittingen steeds meer uitgebreid. Willem de Kock overleed in 1761 te Utrecht. De Kock was nooit getrouwd geweest. Als directeur/eigenaar van De Boog liet hij zijn gehele vermogen, inclusief de bierbrouwerij, na aan de Rooms Katholieke Armenkamer.

Deze runde in de volgende eeuw de vermaarde en florerende brouwerij. Het RK Armenbestuur kon met winsten de Zeven Steegjes realiseren, kleinere huizen in de voormalige achtertuin van de toenmalige stoombrouwerij. Het floreren van de brouwerij nam af toen de brouwtechniek veranderde. De Boog maakte haar bier door bovengisting. In open vaten vindt het proces van gisten plaats waardoor de smaak meer is te variëren. Dit bouwproces had een nadeel, het kon mislukken met verlies van de gehele productie tot gevolg. Een ander nadeel is de minder goede houdbaarheid van het bovengistend bier. Het lichtere pils wordt in een gesloten proces gemaakt met hogere temperaturen. De smaak is veel constanter, alleen zijn er hoge investeringen in de productie voor nodig. De Boog deed die investeringen niet. De constante smaak van het pils en de hogere houdbaarheid deed de vraag naar bovengiste bieren afnemen. In 1897 sloot De Boog haar deuren. Zij had de concurrentiestrijd met de pils brouwerijen verloren, zoals brouwerij De Krans in Utrecht.

Utrecht Oudegracht - Brouwerij De Boog door Willem Grolman in 1897

Brouwerij De Boog door Willem Grolman in 1897

Het ensemble van de brouwerij bestaat uit de panden Oudegracht 367, 371 en het op de werf gebouwde brouwhuis 369H. Het complex is een Rijksmonument. Bij de brouwerij kunnen de huizen van de zeven steegjes gerekend worden. De steegjes zijn vanaf 1842 bebouwd en in 1860 staan er 100 kleine rug aan rug woningen. De straatnamen Brouwerstraat, Boogstraat en Moutstraat herinneren aan de activiteit van de geldschieter.

Na 1897 kwam in het brouwhuis onder aan de Oudegracht achtereenvolgens een sigarenfabriek en een drankhandel. Jarenlang was het een opslagruimte tot het in de jaren 1980 door een brand getroffen werd. In 1989 is het brouwhuis gerestaureerd. De nieuwe bestemming werden twee atelierwoningen en een groepswoning met vijf eenheden. Ook de vier kelders zijn hersteld en waterdicht gemaakt.

Datering sinds 1584-1897
Adres Oudegracht 369-371, 3511 PG Utrecht
Soort industriële gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan water verbonden lokale bedrijvigheid agro-industrie
Tagged on: