Van Trip is weinig bewaard gebleven. Maar achter een eenvoudige bouwwerk kan een rijke geschiedenis verscholen liggen. Bij de oude cementloods van De Erven H. Trip is dat het geval. Het transportbedrijf ontwikkelde zich tot internationaal bedrijf voor steenkolen, natuursteen, kalksteen en de daaruit voortkomende bouwmaterialen.

Utrecht – vm loods van Trip aan de Vaartsche Rijn op Heuveloord

Hendrik Trip kocht in 1820 de scheepswerf De Verloren Zoon aan de Vaartsche Rijn. Met een vennoot dreef schipper Trip een handel met zes schepen in steenkool, tras-, tuf- en kalksteen. Zijn zonen zetten de zaak voort als De Erven H. Trip. Het bedrijf groeide sterk in de 19e eeuw. De boten onderhielden de transportlijnen met België en Duitsland. Uit deze landen haalde het bedrijf de grondstoffen. In eigen molens en branderijen werden de grondstoffen voor de bouw en industrie bewerkt. Stoomtrasmolens, kalkovens, houtmolens in Utrecht en elders, zoals Dedemsvaart, werden aan het bezit toegevoegd.

Rond 1870 is de thuisbasis nog steeds aan de Vaartsche Rijn en varen de schepen met tufsteen, tras, schelp, kalksteen, steenkolen, portlandcement, gips, basaltstenen, muurtegels, pannen, plavuizen, metselstenen etc.. Het zijn in die tijd de basisproducten voor de bouw, bestrating en chemische fabrieken. Trip verkoopt brandstoffen en kalksteen aan suikerraffinaderijen en lakmoesfabrieken in het hele land. Ook kalkbranderijen en zeepziederijen zijn klant. Leveringen zijn inmiddels naar keuze per schip of per trein. De firma wordt omgezet in de ‘N.V. Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen voorheen de erven H. Trip’.

Utrecht – bouwmaterialenhandel Trip aan de Vaartsche Rijn in 1911 met de loods geheel rechts

Een tweede terrein van de N.V. werd vanaf 1912 ingericht aan de Groeneweg, grenzend aan de Oude Rijn en toen al uitkomend in het Merwedekanaal. Op dit terrein verrees een betonfabriek en een handel in betonwaren en cement. In de 20e eeuw veranderde het bedrijf van handelaar en producent naar uitsluitend handel in een steeds uitgebreider assortiment bouwmaterialen.

Begin jaren 1960 was de meeste bebouwing aan het Heuveloord, zie foto boven, gesloopt en vervangen door nieuwe loodsen. Trip bleef als Ameijde-Trip op de locatie handelaar in bouwmaterialen tot het bedrijf in 2009 stopte. Het bedrijf was jaren daarvoor al overgegaan in andere handen. Het terrein van Trip is herontwikkeld in 2016. Op het terrein aan de Groeneweg in de wijk Lombok waren resterende gebouwen iets eerder in 2013 gesloopt voor de nieuwbouw van het Soho-district.

Op Heuveloord 17 (voorheen Helling geheten) aan de Vaartsche Rijn staat alleen nog een originele materialenloods uit 1875. Het is een gemeentelijk monument. De loods wordt gebruikt als werk- en opslagruimte en er is een kleine woning ingebouwd.

Datering1820 – 1875
AdresHeuveloord 17, 3523 CD Utrecht
Soortindustriële omgeving en gebouw van cultuurhistorische waarde
Trefwoordaan water verbonden en regio overschrijdende bedrijvigheid
Tagged on: