De sloop van het westelijk deel van de Utrechtse Kromhoutkazerne nadert zijn voltooiing. In de kazerne werd onder meer het technisch onderhoud uitgevoerd van militair materieel. Met de sloop in 2007 is in feite een compleet bedrijvencomplex verloren gegaan.

kromhoutkazerne-luchtfoto-mei-2009

Kromhoutkazerne , een latere luchtfoto uit mei 2009

De Kromhoutkazerne werd in 1912 geopend als kazerne voor de Genie. De toentertijd moderne kazerne verrees naast het fort Vossegat, dat al dienst deed als oefenterrein voor de Genie. Tussen 1930 en 1990 onderging de kazerne allerlei uitbreidingen, onder meer met werkplaatsen voor onderhoud van materieel.

In 1992 werd het oudste deel van de kazerne – uit 1912 – afgestoten. Deze paviljoens zijn nu onderdeel van de Universiteit Utrecht. In 2006 werden ook de overige gebouwen – in feite het bedrijfsgedeelte van de kazerne – verlaten. Defensie gaat hier een nieuw kantoor neerzetten met ruimte voor 2.100 medewerkers. Over inpassing van enkele bijzondere gebouwen op het terrein – voornamelijk uit de jaren dertig en vijftig – was eigenlijk niet te praten. Defensie wilde niet gehinderd worden door gedoe met monumenten en heeft ‘tabula rasa’ gemaakt van het kazerneterrein. De sloopvergunningen waren eigenlijk al verleend voordat de gemeente er erg in had. Alleen de reeds beschermde resten van het voormalige fort Vossegat – een reduit en de zogenoemde brug met de zeven gaten – worden behouden.

Bewaard gebleven zijn ook de twee schoorstenen van het wel gesloopte ketelhuis. De schoorstenen worden ingepast in nieuwbouw op het terrein van de Universiteit.

Tagged on: