De Vreelandbrug is een door Dudok ontworpen verkeersbrug over de Vecht. Het rijkswegenplan uit 1927 bepleitte een betere ontsluiting op de as Hilversum-Vinkeveen. De nieuwe provinciale weg kreeg een brug bij Vreeland over de Vecht en een brug bij Loenersloot over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Vreelandbrug met brugwachterswoning, beiden naar een ontwerp van Dudok

Vreelandbrug met brugwachterswoning beiden ontwerp Dudok en later toegevoegde woningDe Vreelandbrug of “De Vechtbrug bij Vreeland” is een ophaalbrug in de N201 bij Vreeland in de provincie Utrecht. De brug heeft inclusief twee korte aanbruggen een totale overspanning van 65 meter. Het brugwachtershuisje is aanwezig maar de brug wordt in principe op afstand bediend. Voor de brugwachter heeft Dudok een woonhuis ontworpen, later is aan de andere zijde van de oever ook een woonhuis geplaatst.

De brug over de Vecht is een ontwerp van Willem Marinus Dudok die ook verantwoordelijk was voor bijvoorbeeld het raadhuis in Hilversum en de schouwburg van Utrecht. Aan dit infrastructurele werk is te zien dat er zorg is besteed aan de vorm van alle onderdelen: de constructie van de aanbruggen, de hekwerken, het staalwerk van de brug en zelfs de lantaarnpalen.

De brug vanaf de andere zijde – foto wikipedia

De brug is bij de aanleg van de provinciale weg in 1939 aangelegd over een gekanaliseerd deel van de Vecht. De bocht van de Vecht was al in de vijftiende eeuw afgesneden. De oude Vechtloop is nog te herkennen op luchtfoto’s en is te vinden langs het Boerenlaantje en Jubileumlaantje.

Het toenemende verkeer en de levensduur van de bruggen eisen inmiddels hun tol. De Vreelandbrug is in al haar jaren zwaar belast geweest en werd niet ontworpen op de huidige verkeerseisen. De provincie en de gemeente Stichtse Vecht hebben een opgave, waarbij het erfgoed een goede kans verdiend. In 2004 is de brug nog gerenoveerd en in 2016 is de brug door aanpassingen stiller gemaakt. De brug is een Rijksmonument.

Datering1937
AdresVerbinding N201 over de Vecht, Vreeland gemeente Stichtse Vecht
Soortobject van cultuurhistorische waarde
Trefwoordaan water verbonden bebouwing

De N201 vervolgt haar weg over de Loenerslootsebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze brug was één van de laatste origineel geklonken boogbruggen over het kanaal tot 2014. In dat jaar is deze brug van voor 1940 door een geheel nieuwe vervangen.

Tagged on: