De staat van onderhoud van de Rijksmonumenten is door de provincie in 2014 onderzocht. De Utrechtse erfgoedmonitor luidt de noodklok voor industrieel erfgoed: één op de drie panden heeft een matige tot slechte staat van onderhoud! Ook de leegstand is met één op de vijf zorgelijk.

Provincie Utrecht - Slecht onderhouden industrieel erfgoedIn het plaatje staan per gemeente de aantallen en de per gemeente geconstateerde onderhoudstoestand.

Vorig jaar waren de buitenplaatsen aan de beurt, nu de rest. Van de onderzochte Rijksmonumenten hebben 33 objecten een industrieel karakter. Het betreft fabrieksgebouwen, stoomgemalen, pakhuizen en fabrieksschoorstenen, waarvan de meesten overigens al een andere functie hebben. Er zijn er meer, maar die worden mogelijk volgend jaar onderzocht. De onderhoudstoestand van het industrieel erfgoed blijkt er het slechtst aan toe te zijn, in vergelijking met landhuizen, kerken, militaire objecten, boerderijen, molens, openbare gebouwen en overig erfgoed.

Het rapport kwam met de volgende conclusie:

In het industrieel erfgoed is er sprake van een grote groep objecten (30%) met een matige tot slechte staat van onderhoud. In combinatie met de leegstand in deze categorie, met maar liefst 18% de hoogste van alle in de erfgoedmonitor onderzochte categorieën, is dit een groot en urgent probleem. Bovendien gaat het hier in de meeste gevallen om omvangrijke en complexe monumenten die dure restauraties vergen. Om de onderhoudsopgave voor de objecten die in matige tot slechte staat van onderhoud verkeren op een sobere en doelmatige manier aan te pakken teneinde de situatie te consolideren, is naar schatting 27 miljoen euro nodig.

 

Tagged on: