Touwfabriek Van der Lee in Oudewater: in 1880 is de fabriek buiten de stad gevestigd en staat ze straks weer tussen de huizen? In 2010 heeft touwfabriek Van der Lee plannen ontwikkeld om op haar eigen terrein tussen de 30 en 40 woningen te bouwen tot een landgoed (development) of zogenaamde industriële woonwijk (architect Braaksma & Roos).

Oudewater – plan voor vernieuwing fabrieksterrein Van der Lee in 2011

Met de opbrengst van de woningverkoop kan Van der Lee naar haar zeggen de restauratie van het Oudewaterse industriële erfgoed bekostigen. De gemeente Oudewater, de provincie Utrecht en monumentenzorg zouden in principe positief staan tegenover deze plannen. Wij als USINE staan er wat huiverig tegenover.

Voor de beeldkwaliteit is het van groot belang dat de karakteristieke vorm van de lange touwbaan en fabriek hoe dan ook herkenbaar zal blijven. Te meer daar in het plan de jongere aanbouwsels niet behouden worden. Inmiddels is een bouwhistorische opname uitgevoerd. Maar zal bij de nieuwbouw het geheel als ensemble in voldoende mate herkenbaar blijven? Het is interessant dat in de plannen in een bezoekerscentrum is voorzien.

Tagged on: