In Kamerik heeft het stoomgemaal Teijlingens een actief bestuur getroffen. Zij hebben met veel inzet en plezier het gemaal in 2015 in werking gekregen. Vervolgens konden ze een succesvolle renovatie uitvoeren, waarvan onlangs een belangrijke fase is opgeleverd. Een volgend plan ligt al klaar.

Stoomgemaal Teijlingens in Kamerik

Op 9 mei 2015 is door de CdK Willibrord van Beek, tezamen met dijkgraaf Patrick Poelmann en voorzitter Ruud Mees van de Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens, het geheel gerenoveerde gemaal Teijlingens geopend. Met de verkregen subsidies, 2,5 ton van het Parelfonds, 1,25 ton van Leader+ en een bijdrage in het achterstallig onderhoud van de eigenaar het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van 1,75 ton is het gemaal volledig gerestaureerd. Zo zijn naast de gedeeltelijke vernieuwde fundering, ook het dak en alle muren weer in originele staat gebracht. Het in het gebouw aanwezige middenspanningsstation is uitgeplaatst, waardoor de werkplaats is vrijgekomen die met onder andere nieuw gegoten ijzeren ramen weer in oorspronkelijke staat kon worden teruggebracht.

Ook de gevels zijn gerestaureerd met bijna volledige vernieuwing van alle deuren, naar het model zoals op de nog beschikbare bouwtekeningen uit 1871 en 1907. Met succes is het voegwerk vernieuwd, het valt bijna niet meer op dat in jaren 1980 de voegen te breed uitgeslepen waren. Op basis van kleurenonderzoek zijn de oorspronkelijke kleuren weer teruggebracht, waarbij met name het oker van de raamlijsten in het oog springt. Tot slot is ook de schoorsteen weer op de oorspronkelijke hoogte van bijna 21 meter gebracht.

De Stichting stelt zich ten doel het volledige complex weer in de staat te brengen waar het in 1953 in verkeerde. Dit jaar wordt een begin gemaakt met de herbouw van de kolenloods en het uitgraven van de bovenloop van het oude scheprad. In 1907 kwam daar de uitstroom van de toen geplaatste centrifugaalpomp in uit. Vervolgens wordt de sluis gedeeltelijk uitgraven. De aankoop van een nieuwe stoomketel en de machinistenwoning staan nog op het programma. De oorspronkelijke woning brandde in 1983 af, de wens is deze te herbouwen.

Het wensenlijstje is dan nog niet afgewerkt. Voor een volledige restauratie van de situatie rond 1953 is de verplaatsing van het huidige elektrische gemaal nodig en het volledig herstellen van de vroegere betonnen sluis uit 1911. De stichting verwacht dit te kunnen realiseren voor minder dan 7 ton. Het 150-jarig bestaan van het enige werkende stoomgemaal in de provincie Utrecht en het negende en laatste onder stoom te brengen gemaal in Nederland staat voor 2021 op het programma.

Tagged on: