Het project Ruimte voor de Rivier heeft het eiland Ossenwaard tussen Vianen en Tull en ‘t Waal nog geïsoleerder gemaakt. Dat heeft op zich niet te maken met het verdere verval van de steenfabriek in Vianen. Het verval veroorzaakte wel de sloop in juli 2016 van de kap boven de oven.

Zonder dak ontstaat nog meer ruimte voor groen

De sinds de jaren 1970 niet meer in gebruik zijnde steenoven is langzaam aan het vervallen. De gemetselde steenoven had tot medio juli nog een kapconstructie. Zo konden de ovenkamers van bovenaf voorzien worden van brandstof. Het dak was in de loop der tijd op verschillende plaatsen ingezakt.

Vianen steenfabriek Ossenwaard met dak 2016

Vianen steenfabriek Ossenwaard met dak

Sloop van de kap boven de steenoven werd medio 2016 noodzakelijk. De familie heeft zelf de dakpannen verwijderd en opgeslagen en het hout van de kapconstructie afgevoerd. Gezien de staat waarin grote delen van het dak zich bevonden, was dit een onvermijdelijke stap. Van herstel kon geen sprake zijn.

De steenfabriek staat er zonder enige status, het is geen erkend monument en dat maakt het voor de eigenaar lastig om fondsen te verwerven voor herstel. Een eerder plan om het eiland op te delen in landgoederen met verkoop heeft geen doorgang gevonden. Dat zou gelijktijdig opgaan met de herbestemming van de steenoven. Daardoor zijn overigens de droogschuren tot op heden bewaard gebleven en in gebruik als caravanopslag.

Foto vanaf de bovenzijde steenovens

Ossenwaard zal verder in verval raken. De natuur rukt op, de enigszins krom getrokken schoorsteen blijft gelukkig redelijk stabiel. Meer informatie over de steenfabriek in Vianen is te vinden onder de link Ossenwaard.

Tagged on: