De stationschefwoning van Bilthoven moest wijken voor een nieuw te bouwen onderdoorgang. In het Spoorwegmuseum in Utrecht is in december 2014 de eerste steen voor de herbouw gelegd. De gebouwde ‘replica’ bestaat uit originele elementen van het gedemonteerde en gesloopte pand. Met de paasdagen was het werk al goed gevorderd en het huis is eind mei 2015 heropend als ‘Strikkerhuis’ .

De herbouw was al goed gevorderd in april 2015

Bij het station van Bilthoven werd in 1901 een zijtak van de Centraalspoorweg geopend naar Zeist. Het station is rond die tijd vernieuwd met pal naast het station enkele woonhuizen. Elk station had indertijd vast personeel voor het bedienen van de seinen, de spoorwegovergang en het begeleiden van de ontvangst en vertrek van de treinen. En personeel woonde veelal in dienstwoningen van de spoorwegmaatschappij. In Bilthoven bestond het station na 1901 uit twee seinhuizen, een wachterswoning, de in 1900 opgeleverde karakteristieke stationskap met wacht- en winkelruimten en een stationschefwoning, foto rechts.

De seinhuizen en een wachterswoning waren al eerder gesloopt. De stationschefwoning deed tot in de jaren 1960 dienst bij het toenmalige station De Bilt. Daarna werd het huis tot begin 2011 verhuurd en bewoond. Plannen voor vernieuwing van de spoorwegovergang in Bilthoven kregen in 2010-2012 definitief vorm. Het door het dorp rijdende verkeer leidde bij de spoorwegovergang tot onveilige situaties. Nu wordt het verkeer omgeleid door een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers en een verder om om het station geleide verkeerslus met onderdoorgang voor autoverkeer.

Het Spoorwegmuseum had belangstelling voor de nog behoorlijk origineel uitziende woning. In overleg met ProRail kon een plan opgesteld worden voor de demontage en herbouw van het huis op het terrein van het museum in Utrecht.  In 2012 is de stationschefwoning gedemonteerd. Een transformatorhuisje uit 1928 en een onderdoorgang voor voetgangers werd gesloopt. De herplaatsing kan echter niet goedmaken dat in in Bilthoven van het originele station slechts de overkapping met wachtruimten is overgebleven. Van wat ooit een compleet ensemble was van station, overgang, seinhuizen en woningen resteert alleen dat.

De stationschefwoning bij de spoorwegovergang en het station van Bilthoven in 2011

Het huis moest in 2013 wijken voor het gekozen tracé van een onderdoorgang bij het spoor. Dankzij inspanningen van buurtbewoners, erfgoedorganisaties en de medewerking van ProRail en de gemeente De Bilt konden delen van het huisje verhuizen naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Uiteindelijk werd ervoor gekozen het huis te demonteren en karakteristieke elementen als de houten wenteltrap, de veranda, de dakpannen, natuurstenen delen etc. te bewaren. Zodoende kan de replica nu met originele elementen worden opgebouwd. De museumcollectie is er inmiddels mee verrijkt. Het huisje krijgt de naam ‘Strikkerhuis’ omdat in Bilthoven de eerste bewoner Heinrich Strikkers er tot 1932 woonde toen hij stationschef was.

De voormalige woning op het terrein van het Spoorwegmuseum

Tagged on: