Een polder voor de drinkwaterwinning: Bethunepolder Maarssen

De Bethunepolder heeft een bijzondere geschiedenis. Ze is genoemd naar markies De Bethune uit België. Bethune wilde een door vervening ontstaan meer bij Maarssen in 1850 droogleggen. Dat lukte aanvankelijk niet! Pas rond 1930 kwam er een eigenaar die dat goed ging doen, maar om een heel andere reden: het waterleidingbedrijf van Amsterdam. 

De schoorsteen van Teijligens: van droogmakerijen naar gemalen

Dat ook de inwoners van de laaggelegen delen van de provincie Utrecht droge voeten hebben, hebben we te danken aan de gemalen. Aanvankelijk waren dit stoomgemalen, in de periode 1910-1930 werd overgeschakeld op gemalen die liepen op diesel en elektriciteit. Een bescheiden aantal stoomgemalen is bewaard gebleven, maar slechts weinige van die gemalen beschikken nog over de originele machines en

Musea en sites

Verschillende musea en sites in de provincie zijn interessant op het gebied van industrieel erfgoed. Verschillende musea hebben industriële geschiedenis als thema, andere musea zijn op deelaspecten interessant. U kunt eenvoudig naar de site van het museum door op de naam te klikken. Musea met industriële geschiedenis: Amerongen – Tabaksteeltmuseum Amerongen – alles over de lokale tabaksteelt; gevestigd in een

Top-100

Tot de top-100 behoren vooral panden met een bedrijvig verleden, naast infrastructuur. Tot de top-100 behorend onroerend goed is in de gehele provincie te vinden. Leidend voor de selectie zijn de specifieke kenmerken van de regio’s, landschappen en ensembles. Het samenstellen van een selectie – wat hoort er wel in, wat hoort er niet in? – is altijd een hachelijke

Industrieel erfgoed in de provincie, het goede nieuws van 2019

De vrijwilligers van Stichting Stoomgemaal Teijlingens hebben in 2019 de handen op elkaar gekregen om een kolenloods te herbouwen. De loods is gebouwd naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1926 en de stichting gaat de loods als bezoekers- en informatiecentrum gebruiken. Er is in de provincie meer goed werk verricht in 2019.

Industrieel erfgoed in Vijfheerenlanden

In januari 2019 zijn de voormalige gemeenten Ameide en Leerdam bij de provincie gekomen. Samen met Vianen vormen ze de gemeente Vijfheerenlanden. Bekijk de inventarisatie van het industrieel erfgoed in deze voor de provincie nieuwe gemeente.

Balans van 2017 industrieel erfgoed

Een korte balans van 2017 over het industrieel erfgoed in de provincie Utrecht. Met een balans beginnen we al sinds 2012 het nieuwe jaar. Ook deze balans is slechts een greep uit gebeurtenissen van het afgelopen jaar.