Schoorsteen Werkspoor is in april 2019 opgeleverd in aanwezigheid van wethouder Anke Klein. Eerst overtuigden we ons er van dat de schoorsteen er echt weer stond, daarna volgde het programma in het ontspanningsgebouw.

De opgeleverde schoorsteen op de Vlampijpstraat in Utrecht

Erik Nijhof voorzitter van USINE schetste de totstandkoming van de schoorsteen van crowdfunding tot oplevering en bedankte alle 50 sponsors. Wethouder Anke Klein onderstreepte het belang van het cultuurhistorisch erfgoed en het symbool van de schoorsteen, zeker voor het Werkspoorkwartier. Bert Poortman van USINE verhaalde over de functie van het ontspanningsgebouw en waarom juist daarop een industriële schoorsteen passend was en is.

Herstel schoorsteen
In 2015 nam USINE het initiatief om de in 2011 verdwenen schoorsteen te herstellen. In overleg met wijkbureau West is contact tot stand gekomen met de gebiedsmanager. Vervolgens is contact gezocht met de eigenaar, belanghebbenden in de omgeving en sponsoren. Offerte is aangevraagd bij de enige gespecialiseerde schoorsteenbouwer van Nederland, het bedrijf Harm Meijer uit Ten Boer.

Wethouder Klein van de gemeente Utrecht dankt de initiatiefnemers

Met de financiële bijdrage van 50 sponsors is het plan in februari 2018 rondgekomen. De eerste steen voor het herstel van de schoorsteen is gelegd op 30 mei 2018, de Europese maand van het Industrieel Erfgoed. Door drukke werkzaamheden van de schoorsteenbouwer is het herstel aan het einde van het jaar 2018 echt begonnen en onlangs afgerond. Op woensdag 24 april is de officiële oplevering van een industrieel baken in het Werkspoorkwartier gevierd, de schoorsteen staat weer fier overeind. Schoorsteen Werkspoor is opgeleverd.

Het ontspanningsgebouw
In het Werkspoorkwartier van Utrecht herinneren de straatnamen, een werkhaven en slechts enkele gebouwen aan het industrieel verleden van Werkspoor tussen 1912 en 1983. Het symbool van industrialisatie, een schoorsteen, ontbrak sinds 2011. Het ontspanningsgebouw verloor toen haar schoorsteen, het was de laatste op het terrein. Dat gemis is in 2019 hersteld. De schoorsteen is vanaf heden weer een baken vanuit de trein en een vast herkenningspunt bij het bereiken van de Vlampijpstraat vanaf het Julianapark.

Utrecht – Ontspanningsgebouw Werkspoor in 1939

Een fabrieksschoorsteen is een symbool van het industriële tijdperk. De fabriek Werkspoor was ooit de grootste werkgever van Utrecht. Zij bouwde niet alleen op dit terrein treinen en voor diverse locaties in het land stalen bruggen, maar vervaardigde ook bussen, trams, staalconstructies, ijzeren gietstukken en industriële installaties voor industrieën in de hele wereld.

De schoorsteen van het ontspanningsgebouw rookte voor activiteiten in de vrije tijd, zoals voor de personeelsvereniging. Het ontspanningsgebouw staat op het adres Vlampijpstraat 74-76 in het Werkspoorkwartier Utrecht West. Het gebouw is gerealiseerd in 1939. Na de beëindiging van het bedrijf Werkspoor in Utrecht is dit gebouw in particuliere handen gekomen. De schoorsteen ‘verdween’ in 2011.

De schoorsteen staat er weer fier bij

Tagged on: