De aanleg van de Oosterspoorbaan in 1874 van Hilversum naar Den Bosch moest via Utrecht. In 2017 heeft een stuk van deze spoorbaan in de stad Utrecht een geheel nieuwe functie gekregen.

Opening Oosterspoorbaan Utrecht in 2017

Opening van de Oosterspoorbaan met wethouder Lot van Hooijdonk

Door goede spooraansluitingen via het Centraal Station was de Oosterspoorbaan in de stad Utrecht al grotendeels overbodig geworden. Het Spoorwegmuseum aan deze lijn moest wel bereikbaar blijven. De rest van het Oosterspoor richting de aantakking op de zuidelijke sporen verviel in 2012 door de verdubbeling van spoorlijnen en de voorgenomen aanleg van de trambaan naar de Uithof.

ProRail heeft de spoorbaan met behoud van de bovenportalen en de taluds in 2015 verkocht aan de gemeente Utrecht. Ondertussen hadden een groep omwonenden en andere sympathisanten het plan voor een Oosterspoorbaanpark. Dit industrieel erfgoed krijgt op deze wijze niet alleen een duurzame maar ook een heel publieke nieuwe functie.

Op 22 januari 2017 is het park officieel geopend. Tussen de stalen spoorrails is een voetpad aangelegd. Een twee richtingen fietspad loopt deels over het talud en deels door aansluiting op een kruisende tunnel onderlangs. Overblijvende ruimte is al met bomen en begroeiing aangeplant. De herkenbaarheid als voormalige spoorbaan is hoog gebleven met de bestaande bovenportalen. Op een mooie manier is de verlichting opgehangen aan een ‘bovenleiding’. De Oosterspoorbaan loopt van de Zonstraat & Abstederdijk tot aan de Koningsweg.

Langs de spoorbaan is meer ruimte vrijgekomen. Omwonenden hebben verschillende initiatieven om het park in te vullen met activiteiten en gezamenlijke bezigheden. Werkgroepen gaan zorgen voor een natuurspeeltuin, een ecologisch natuurlint, sportactiviteiten, stadslandbouw en een terugkerende markt met lokale producten.

Opening Oosterspoorbaan Utrecht in 2017

Wandelpaden tussen de rails

Tagged on: