De hoepmakerijen en griendschuren van IJsselstein

De hoepmakerijen en griendschuren van IJsselstein

Griendschuren horen bij de hoepmakerij. Het griendhout wordt verwerkt tot hoepen voor vaten of tenen voor manden. Deze vaten en manden vonden hun aftrek vooral in de levensmiddelenindustrie, voor het verpakken van suiker, haring, boter, zeep en dergelijke. In IJsselstein is in de negentiende eeuw sprake van een bloeiende hoepmakerij.

De 1e Industriehaven met Industriehavenbrug

De 1e Industriehaven met Industriehavenbrug

De 1e Industriehaven in Utrecht: de haven en de brug staan symbool voor een geheel nieuwe ontwikkeling in de twintigste eeuw, de aanleg van industrieterreinen. Voor dit terrein had de stad een vestiging van specifieke industrie voor ogen: een nieuwe elektriciteitscentrale.