De herontwikkeling aan de Neerlandiakade is in 2012 ambitieus begonnen. Na de oplevering van de nieuw gebouwde woningen werd het in 2014 stil. De gevels van de oude draadfabriek Neerlandia staan er in 2015 nog functieloos bij. De schoorsteen staat in korte stukken in opslag. De ontwikkelaar verwacht nog in 2015 een herstart.

Aan de Neerlandiakade wachten schoorsteenstukken in 2014 op herbouw en de gevels van de fabriek op herbouw

De vernieuwing op het Neerlandia-Prozee terrein in Utrecht is in 2012 voortvarend begonnen. Veel is gesloopt, maar van het oudste fabrieksdeel zijn gevels gespaard. De sanering van verontreinigde grond is inmiddels uitgevoerd. De nieuwe woningen op het terrein zijn in 2014 opgeleverd en inmiddels allen bewoond. Maar de schoorsteen wacht nog in stukken op herbouw bij de eenzaam wachtende gevels van de fabriek.

Nu is het wachten op de herinvulling van de oude draadfabriek. Maar de verkoop van de geplande maisonnette binnen de oude fabrieksgevels liep niet als verwacht. Maisonnettes hebben meer verdiepingen. Dat is in een nieuw plan gewijzigd. In het nieuwe plan is ruimte voor parkeren, horeca aan het kanaal en gelijkvloerse appartementen.

De ontwikkelaar verwacht medio 2015 een bouwaanvraag te kunnen doen. Voor de appartementen aan de Neerlandiakade is namelijk wel belangstelling: ze zijn verkocht aan een partij die ze gaat verhuren. Er blijven enkele voor de verkoop en een aantal is bestemd voor studentenhuisvesting: studenten die door hun autisme in een begeleid wonen project komen.

Ondertussen zijn de gevels nog aan beide zijden te bewonderen en wacht de schoorsteen op herplaatsing. Voor wie meer wil weten over de oude fabriek, bezoek het stukje via de link op deze site.

Utrecht - eenzame gevels wachten op herbestemming op de Neerlandiakade

Utrecht – eenzame gevels wachten op herbestemming op de Neerlandiakade

Tagged on: