Militaire voertuigenparken uit 1942 van de NSKK en Mob-complexen staan in  Soesterberg. De kazerneterreinen werden in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) bezet door de Duitse troepenmacht. Er is in deze periode veel gebouwd, zoals de voertuigloodsen op de Soldaat Ketting Olivier Kazerne.

Soest - militair voertuigenpark NSKK garage Soldaat Ketting Olivier Kazerne

NSKK garage Soldaat Ketting Olivier Kazerne

In de bossen rond vliegveld Soesterberg verrezen drie zogenaamde Waldlager, Duitse legeringskampen. De kampen bestonden uit stevige in steen en beton opgetrokken legerings- en dienstgebouwen. De in lokale gecamoufleerde stijl opgetrokken gebouwen hadden allen een met pannen gedekt dak. Een van de in deze buurt actieve Duitse diensten was de NSKK, het Nationaalsozialistisch Kraftfahrkorps.

Deze NSKK speelde een onmisbare rol in het wegtransport voor de Wehrmacht. Het was er geen onderdeel van, waardoor de dienst vrij veel Nederlanders in dienst had. Op diverse plaatsen in het land confisqueerde de NSKK stallingsplaatsen, garages en voertuigen. Op vele kazerne terreinen en andere militaire terreinen, waaronder de Du Moulinkazerne en de Soldaat Ketting Olivier Kazerne werden nieuwe stallingen gebouwd.

De stallingen lijken allen met een zelfde soort ontwerp overal in Nederland gebouwd te zijn. Voor de vrachtwagens werden verschillende garageblokken opgetrokken naast werkplaatsen met laadperrons. De meeste gebouwen zijn nog aanwezig op in gebruik zijnde of voormalige Nederlandse defensie-terreinen.

Na de oorlog rolde Nederland de Koude Oorlog (1945-1991) in. Voor de bevoorrading van in te zetten reserve-eenheden militairen werden goederen opgeslagen. Voor deze opslag verrezen diverse mobiliteitsmagazijncomplexen. Naast Kamp Soesterberg verscheen het grootse mob-complex. In het complex werden rupsvoertuigen en brandstofvoorraden ondergebracht. Het was dichtbij een ander belangrijk militair object, vliegbasis Soesterberg.

Datering1941-1955
AdresHet Zeisterspoor, Soldaat Ketting Olivier Kazerne en Du Moulinkazerne, Soesterberg gemeente Soest
Soortmilitair- industrieel complex met gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoordaan militaire functie verbonden bebouwing en bedrijvigheid
AuteursrechtFoto en tekst zijn ontleend aan Kees Volkers, Geheim landschap, 2006
Tagged on: