De vrijwilligers van Stichting Stoomgemaal Teijlingens hebben in 2019 de handen op elkaar gekregen om een kolenloods te herbouwen. De loods is gebouwd naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1926 en de stichting gaat de loods als bezoekers- en informatiecentrum gebruiken. Er is in de provincie meer goed werk verricht in 2019.

Pehavee fabriek aan de VijgendamVeenendaal is het eens over de ombouw van de Pehavee fabriek aan de Vijgendam tot een woonplek. Jarenlang was er tijdelijk gebruik en werd uitsluitend het hoogst noodzakelijke gerepareerd. Nu er duidelijkheid over de toekomst bestaat, kan het gebouw van de Fa. P. Hey & Zonen Textielgroothandel, ofwel Tricotfabriek Pehavee weer een glanzende toekomst tegemoet gaan zien.

Ook in 2019 waren er weer watertorens in het nieuws. De nieuwe eigenaren van de watertoren in Breukelen hebben plannen opgesteld voor een woonbestemming. Omwonenden vreesden voor inkijk in hun tuinen, niet ondenkbeeldig vanaf de hoogte van de toren, waarop het plan aangepast werd. In Lopik staat op de Damweg een voormalige toren van Vitens vrij in de polder. Ook daar heeft een nieuwe eigenaar een plan in ontwikkeling voor de ombouw naar appartementen en een bed & breakfast.

In Utrecht is een tweede iconisch pand van het oude Werkspoor omgebouwd naar een nieuwe bestemming. In de 175 meter lange hal voor machinale ijzerbewerking is in 2019 brouwerij De Leckere gevestigd. Daarnaast was er genoeg ruimte voor een bedrijfsverzamelplek. Onder de naam Stadstuin Werkspoorfabriek huren ongeveer 35 kleine bedrijven uit de maak-en creatieve industrie er een werkplek.

In Amersfoort is de transformatie van de showroom, garage en kantoren van Nefkens autobedrijf op de Utrechtseweg van start gegaan. De in 1969 onder de naam ‘Nederberg’ geopende locatie was de afgelopen jaren tijdelijk in gebruik. De nieuwe bestemming van het Nefkensgebouw is wonen en wordt uitgevoerd met behoud van de architectuur uit de periode wederopbouw.

Eindelijk wordt het oude pakhuis van Witteveen in centrum van Baarn aangepakt en uitgepakt. Na jaren over en weer praten, ligt er nu een plan voor de het ontwikkeling van het oude pakhuis van Witteveen verhuizers. Het markante voormalige pakhuis wordt beter zichtbaar.

Goed nieuws voor militair erfgoed in Leusden. De gemeenteraad wil alles in het werk stellen om een aantal militaire panden te behouden voor de toekomst. Aanwijzen tot gemeentelijk monument lijkt de beste oplossing om te voorkomen dat een werkplaats, barakken en een beheerderswoning aan de Doornseweg worden gesloopt. In Leusden worden tot op heden alleen gemeentelijke monumenten met toestemming van de eigenaar aangewezen. De meerderheid van de raad wil voor de eigendommen van Defensie een uitzondering maken en zonder toestemming panden aanwijzen als monument.

In 2019 zijn in de provincie twee schoorstenen gerestaureerd. De schoorsteen van Zuivelfabriek De Soester in Soest is gerestaureerd en de schoorsteen van het Ontspanningsgebouw Werkspoor in Utrecht is met hulp van USINE volledig hersteld. Er zijn van de weinig overgebleven schoorstenen in de provincie meer die op herstel wachten. Helaas blijkt de financiering van dit noodzakelijk onderhoud een groot probleem. Een probleem is dat schoorstenen de investering niet terug verdienen.

De Dorpsbrug in Baambrugge was in 1877 volledig geschikt voor alle mogelijk koetsen en karren. Lang kon ze tot in de 20e eeuw modernere voertuigen doorgang bieden, tot in 2019 het slanke profiel van de brug niet meer voldeed. De rijks monumentale ophaalbrug is in 2019 iets verbreed. Het gewicht van het verkeer eist ook zijn tol. De Vechtbrug in Breukelen kon hersteld worden.

In Zuilen is in 2019 de wethouder D.M. Plompbrug eerst voor alle zware verkeer afgesloten en inmiddels hersteld. Deze brug is bijzonder, namelijk de tweede door Werkspoor gelaste brug, een in 1934 nog splinternieuwe techniek.

In Nieuwegein trof de Emmabrug (1886, zie foto) bij de Koninginnensluis het lot van afsluiting en herstel.

Tagged on: