‘Zo duur? Voor dat bedrag kun je een heel nieuw gebouw neerzetten!’. Deze verbaasde uitroep is regelmatig te horen uit de monden van mensen die geen ervaring hebben met herbestemmen.

Financiële puzzel onderzoek herbestemming erfgoed
Het gaat tegen de intuïtie in dat het restaureren en herbestemmen van een bestaand gebouw duurder is dan het plaatsen van een volledig nieuw gebouw. Maar bij het herbestemmen van monumenten is dit helaas eerder regel dan uitzondering. Vaak zijn (overheids-)bijdragen in de vorm van subsidies, leningen of garantiestellingen noodzakelijk om de herbestemmingsprojecten mogelijk te maken.

En zelfs dan vraagt het van de initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten veel creativiteit en doorzettingsvermogen om het project ook financieel tot een goed einde te brengen. Het is werken als bij een puzzel. Voor BOEi was dit gegeven aanleiding om de financiering nader te onderzoeken door 25 herbestemmingsprojecten financieel met elkaar te vergelijken.

Een onderzoek dat mede mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van het Nationaal Programma Herbestemming. Het rapport is digitaal verkrijgbaar , ga via de link.

Tagged on: