In Amersfoort spant Siesta zich in voor het behoud van industrieel erfgoed. In 2017 deed Siesta verslag van de ontwikkelingen bij twee monumenten: de Warner Jenkinson fabriek aan de Eem en Seinpost VI op het spooremplacement van ProRail te Amersfoort. Hier volgt een kort verslag.

Warner Jenkinson met schoorsteen

Warner Jenkinson

In september 2016 is het fabriekscomplex van Warner Jenkinson door de gemeente Amersfoort verkocht aan een ontwikkelaar. De fabriek is gebouwd in 1881 als luciferfabriek en 4 jaar later in gebruik genomen als kleurstoffenfabriek. Michiel Kruidenier heeft in 2010 als architectuurhistoricus een onderzoek verricht naar Warner Jenkinson complex. Vervolgens heeft Siesta in 2011 een (her)bouwplan voor Warner Jenkinson laten ontwerpen. Desondanks heeft de gemeente haar verkoop aan een ‘vreemde’ partij doorgezet.

De nieuwe eigenaar is Ontwikkelaar Rovase die met ZEEP architecten een nieuwe toekomst wil geven aan de locatie. In het voorjaar van 2017 is Siesta uitgenodigd om mee te denken. Daaraan heeft ze na een rondgang op het terrein voorwaarden gesteld:

  1. Herstel van de schoorsteen.
  2. Behoud van alle monumentale gebouwen, welke als zodanig benoemd werden in het waardestellend rapport van Michiel Kruidenier.
  3. Passende, esthetische aanpassing van deze gebouwen om ze geschikt te maken voor toekomstig gebruik.
  4. Handhaving van het Industrieel Landschap langs de Eem. In samenhang met R+H en Prodent.
  5. ‘Verbinding’ tussen Gildenkwartier en WJ handhaven. Lees, rechthoekige, geometrisch vormgegeven gebouwen zoals 7 Provincien, Insulinde, welke weer geïnspireerd waren op het vroegere van Heugten.
  6. Industriële uitstraling van het ensemble van gebouwen bewaken.

In de verdere uitwerking van de plannen gaat ze deze punten bewaken. Zie verder de site van Siesta.

Seinpost VI Spoorwegemplacement

In 2016 heeft Amersfoort een aantal industriële panden op de gemeentelijk monumentenlijst geplaatst. Daarbij werd niet het voorstel voor de plaatsing van Post VI op de lijst gehonoreerd. Waarom plaatste de gemeente dit pand niet op de lijst? Het gebouwtje bevindt zich samen met een rangeerheuvel op een onbereikbare plek op het rangeerterrein en verkeert in slechte bouwkundige staat. Maar dat staat conservering niet in de weg, helaas is er voor hergebruik op die plek minder kans.

Seinpost VI spoorwegemplacement Amersfoort, artikel Kees Volkers in het blad Heemschut van juni 2017

Seinpost VI in Amersfoort is een architectonisch pareltje; uniek en het behouden waard. Heemschut beschrijft dit ook in haar blad (nr. 2 2017). Er heeft in Nederland grote kaalslag plaatsgevonden onder de seinhuizen. Het zou triest zijn als een van de laatste exemplaren onder de sloophamer verdwijnt. Siesta praat momenteel met de gemeente, Prorail, de werkgroep wagenwerkplaats en enkele zeer betrokken Amersfoortse ondernemers over haar behoud. De hoop wordt niet opgegeven.

Zie ook het artikel: Seinpost VI Amersfoort – Heemschut juni 2017 Kees Volkers.pdf