De Haarlemmerspoorlijn telt in de provincie nog vier fraaie voormalige stations in Loenersloot, Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en diverse wachterswoningen met hun kenmerkende ‘pendule’-vorm. Het tracé is ook nog goed herkenbaar. Het is een goed voorbeeld van een lijnvormig ensemble.

Haarlemmermeerspoorlijnen Mijdrecht-Amstelhoek-Vinkeveen

Haarlemmermeerspoorlijnen in Mijdrecht, Amstelhoek en Vinkeveen

In 1915 werd deze spoorlijn tussen Nieuwersluis en Uithoorn in gebruik genomen. Oprichter van de spoorlijn was de ‘Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij’ (HESM). Ondanks de naam van de oprichter werden de treinen op deze lijn aangedreven door stoom. De Utrechtse tak van wat ooit het Haarlemmermeernet was, heeft het als lokaalspoor het langst volgehouden. Met passagiers hield het echter op in 1950. In die tijd werd het eindpunt al niet meer gehaald. Toen het Merwedekanaal uitgebreid werd tot Amsterdam-Rijnkanaal, kwam er geen nieuwe brede brug meer. Tot 1986 gingen nog twee keer per dag de spoorbomen op Rijksweg 2 dicht (toen vier rijbanen in 2009 naar tien) om een goederentrein te laten passeren. Na een verbreding van Rijksweg 2 in de jaren 1990 (naar zes rijbanen) verdwenen daarvan de laatste sporen. Ook de spoorbrug Amstelhoek werd overbodig.

haarlemmermeerspoorlijn-trein-passeert-de-a2-in-1985-foto-frank-oude-elferink

De trein passeert snelweg A2 in 1985

Langs de lijn staan de genoemde voormalige stations, naast diverse (brug)baanwachterswoningen, restanten van de diverse draai- en klapbruggen en een spoorlichaam met een interessante biotoop in het veengebied. De wachterswoningen zijn gewoon in gebruik gebleven. De stations hebben onderhand allen een woonbestemming. De grote draaibrug tussen Amstelhoek en Uithoorn heeft een herbestemming gevonden in de vrije busbaan. Rondom station Mijdrecht gaat nieuwbouw plaatsvinden met herbestemming van het stationsgebouw. Hopelijk wordt in de plannen voor het terrein de loop van het voormalig spoor goed zichtbaar. Meer over de Haarlemmermeerspoorlijn is te vinden op wikipedia.

Datering 1915
Adres Diverse tussen Amstelhoek en Nieuwersluis
Soort tracé infrastructuur en objecten van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan spoor verbonden bebouwing
Overig Afgebeeld zijn vm station Vinkeveen, Mijdrecht en spoorbrug Amstelhoek; de foto van de trein op de A2 is van Frank Oude Elferink
Tagged on: