Het voormalige pakhuis aan de Oudenoord (voorheen Westerdijk 1) is een van de laatste herinneringen aan de industriële activiteiten aan de Bemuurde Weerd. Het pand is in 1895 gebouwd als graanpakhuis voor de firma wed. P.E. Pompe. Het is een bijzonder pand, zo blijkt uit onderzoek van de afdeling erfgoed van de Gemeente Utrecht. Sinds 2014 is er een AH gevestigd.

Oudenoord 1 te Utrecht, een dag voor de opening tot AH

De naamgever van het pand P.E. Pompe is al in 1864 overleden. Weduwe Pompe bleef toen achter met 7 jonge kinderen, de oudste zonen waren 17 en 15 jaar, en ging niet bij de pakken neerzitten. P.E. Pompe had als bakker, graanhandelaar en koopman een bedrijf met winkel in de Wittevrouwenstraat. De weduwe zette de zaak voort, de oudste zonen Willem en Hendrik stapten in de zaak en werden vervolgens bekend in Utrecht als bakkers en grutters met een gruttersmolen.

In 1895 werd het pakhuis gebouwd naar een ontwerp van J.A. van Straaten jr.. Deze in Utrecht geboren, maar sinds 1892 vanuit Amsterdam opererende architect, was niet zomaar iemand. Hij tekende ook voor het ontwerp van de Amsterdamse Bijenkorf. In Utrecht is het ontwerp van het kantoor van Piëtas op de hoek Drift en Nobelstraat van zijn hand.

Het pand is nog in de traditie van pakhuizen gebouwd: het had zijn opslag op de zolders. Diverse graanproducten lagen op de stevige houten vloeren van de overigens lage verdiepingen met maar 1,90 meter stahoogte. Later werd een kleine lift ingebouwd. De begane grond werd gereserveerd voor de expeditie en daar waren tevens de stallen voor de paarden en ruimte voor de wagens. Eén zolder was bedoeld voor het hooi en stro voor de paarden.

Het pakhuis is niet alleen een karakteristiek gebouw, maar het ligt ook op een markante plek in de stad, waar in het verleden al veel karakteristieke panden zijn gesloopt. De Westerdijk lag tot in de jaren 1930 aan de Westerstroom, met daaraan vanouds koren- en zaagmolens. De aan- en afvoer van graan ging per zak via boten door de Stadsbuitengracht (bij de Bemuurde Weerd deel van de Keulse Vaart) en de Westerstroom. Die Westerstroom zorgde ook voor de aan- en afvoer van handelswaren.

Een plan om het pakhuis met twee verdiepingen te verhogen ging door de crisis van de jaren 1930 niet door. Na 1926 had het pand overigens heel andere bestemmingen gekregen, er heeft o.a. een batterijenfabriek in gezeten, een garage en een reparatiewerkplaats. Jarenlang had de gevel een wit geschilderd aanzien. Na enkele jaren leegstand heeft het gebouw in 2014 een herbestemming gekregen als supermarkt. De lage bovenverdiepingen zijn vooralsnog voor een deel ongebruikt.

Datering1895
AdresOudenoord 1, 3513 EG Utrecht
Soortindustrieel gebouw van cultuurhistorische waarde
Trefwoordvan oorsprong aan water verbonden regionale agro-industrie
Tagged on: