Het pand is in 1895 gebouwd als graanpakhuis voor de firma wed. P.E. Pompe. Het voormalige pakhuis aan de Oudenoord (voorheen Westerdijk 1) is een van de laatste herinneringen aan de industriële activiteiten aan de Bemuurde Weerd. Het is een bijzonder pand, zo blijkt uit onderzoek van de afdeling erfgoed van de Gemeente Utrecht. Sinds 2014 is er een AH in gevestigd.

Utrecht pakhuis Pompe Oudenoord dag voor de opening

Oudenoord 1 te Utrecht, een dag voor de opening tot AH

P.E. Pompe is al in 1864 overleden. Weduwe Pompe bleef achter met 7 jonge kinderen. De oudste zonen Willem en Hendrik waren toen 17 en 15 jaar oud. P.E. Pompe was bakker, graanhandelaar en koopman geweest. De weduwe zette de zaak voort, de zonen namen vervolgens de handel over en werden bekend in Utrecht als bakkers en grutters met een gruttersmolen.

Het pakhuis werd gebouwd naar een ontwerp van J.A. van Straaten jr.. Deze in Utrecht geboren, maar de sinds 1892 vanuit Amsterdam opererende architect was niet zomaar iemand. Hij tekende ook voor het ontwerp van de Amsterdamse Bijenkorf. In Utrecht is het ontwerp van het kantoor van Piëtas op de hoek Drift en Nobelstraat van zijn hand.

Het pand is nog in de traditie van pakhuizen gebouwd: het had zijn opslag op zolders. Diverse graanproducten lagen op de stevige houten vloeren van de overigens lage verdiepingen. Later werd een kleine lift ingebouwd. Op de begane grond waren de stallen en was er ruimte voor de wagens. Een zolder was bedoeld voor het hooi en stro.

Het pakhuis is niet alleen een karakteristiek gebouw, maar het ligt ook op een markante plek in de stad, waar in het verleden al veel karakteristieke panden zijn gesloopt. De Westerdijk lag tot in de jaren dertig aan de Westerstroom, met daaraan vanouds koren- en zaagmolens. De aan- en afvoer van graan ging per zak via boten door de Stadsbuitengracht (bij de Bemuurde Weerd deel van de Keulse Vaart) en de Westerstroom.

Een plan om het pakhuis met twee verdiepingen te verhogen ging net na de crisis in 1930 niet door. Na 1926 kreeg het pand overigens heel andere bestemmingen, er heeft o.a. een batterijenfabriek in gezeten, een garage en een reparatiewerkplaats. Jarenlang was de gevel wit geschilderd. Na enkele jaren leegstand heeft het gebouw in 2014 een herbestemming gekregen als supermarkt. De lage bovenverdiepingen zijn vooralsnog ongebruikt.

Datering 1895
Adres Oudenoord 1, 3513 EG Utrecht
Soort industrieel gebouw van cultuurhistorische waarde
Trefwoord van oorsprong aan water verbonden regionale agro-industrie
Tagged on: