Op 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Utrecht ingestemd met het voorstel om de panden Stieltjesstraat 73 en 75 en Menno van Coehoornstraat 40 te behouden. De geplande nieuwbouwplannen op deze locatie zijn van de baan.

Utrecht radiodistributie- magazijngebouw en opzichterswoning Utrechtse vaalt gered 2012De panden Stieltjesstraat zijn gebouwd als magazijn en opzichterswoning / – verblijf van de Utrechtse vaalt. De op dit terrein al in de 19e eeuw functionerende vuilnis- en straatveegdienst van de stad Utrecht. Het pand aan de Menno van Coehoornstraat (foto boven) is in 1931 gebouwd voor de radiodienst van de stad, de distributie van twee Nederlandse radiosignalen per kabel naar de huiskamers.

De mogelijke sloop is daarmee niet helemaal afgewend. Gemeente Utrecht: ‘De panden hebben vanuit het oogpunt van behoud van de laatste restanten van een voormalig gemeentelijk industriegebied enige cultuurhistorische waarde, waardoor het interessant is om deze panden te behouden voor de omgeving’. De panden worden in erfpacht verkocht, waarbij Stieltjesstraat 75 eerst aan de huidige gebruikers wordt aangeboden. Als de verkoop van de panden mislukt, kan alsnog tot sloop worden besloten. Ook bij verkoop is een geheel ander gebruik of sloop niet uitgesloten: de gemeente stelt het behoud niet als voorwaarde en plaatst de panden vooralsnog niet op de gemeentelijke monumentenlijst.

Tagged on: