De sector Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht is heeft in 2007 een grondige inventarisatie van het nog niet beschermde industrieel erfgoed binnen haar grenzen afgerond. De bedoeling is dat nu ‘eens en voor altijd’ zoveel mogelijk industrieel erfgoed in beeld komt.

DEMKA achter de DEMKA brug te Utrecht, een tekening van Dolf Schuurmans Stekhoven uit 1975

Bij het Monumenten Inventarisatie Project – inmiddels zo’n 15 jaar geleden – is industrieel erfgoed ook wel aan de orde gekomen, maar werd toch veel nadrukkelijker gekeken naar gebouwen met een herkenbare of bijzondere typologie of architectuur, en lag de grens bij 1940. Omdat er sindsdien toch telkens vragen over gebouwen opduiken, is besloten een hele ruime inventarisatie uit te voeren in de gehele stad, inclusief de naoorlogse gebieden en industrieterreinen en nieuwe gebieden als Leidsche Rijn. Uitgezonderd zijn de bruggen/sluizen e.d. en de agrarische bedrijven, want die zijn al ge├»nventariseerd.

Op basis van nader onderzoek zal een selectie plaatsvinden en uiteindelijk moet er ook een voorstel voor gemeentelijke bescherming uit voortkomen. De eerste inventarisatie is met opzet zo ruim, om ook een beeld te krijgen waar zich allerlei concentraties van bedrijven bevinden /bevonden. Zo blijkt dat naast de gebruikelijke locaties langs de waterwegen, ook 19e eeuwse wijken als Wittevrouwen en Vogelenbuurt vol met kleine bedrijfjes hebben gezeten. Dat vermoeden was er al wel, maar nu komt het concreter in beeld, ook om wat voor soort bedrijvigheid het gaat.