Herstel en weer ingebruikstelling van het stoomgemaal Teijlingens is het doel. Sinds juli 2008 is een groep vrijwilligers bezig om het gemaal weer onder stoom te krijgen. In oktober 2008 is stichting Stoomgemaal Kamerik-Teijlingens opgericht.

Gemaal Teijlingens in Kamerik, foto 2012

De stichting is met de huidige eigenaar, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in overleg over de benodigde werkzaamheden aan het gemaal.

Uiterlijk zal er het een en ander gaan veranderen; de schoorsteen wordt weer op hoogte gebracht, hiervoor is reeds een subsidiebedrag ter beschikking gesteld aan het Hoogheemraadschap. De zoektocht naar een nieuwe ketel is gestart. Daarnaast wil de stichting de kolenloods, waarvan de tekeningen nog aanwezig zijn, herbouwen om op die manier een passende ontvangstruimte te creëren.

teijlingens-kamerik-bouwtekeningDoel van de stichting is niet alleen het herstel en weer op stoom krijgen van het uit 1871 daterende gemaal, maar ook een recreatieve mogelijkheid en een educatieve functie toe te voegen aan de monumenten en bezienswaardigheden in de gemeente Woerden. Met dit initiatief zal Teijlingens mogelijk het negende werkende stoomgemaal in Nederland worden.

De groep verwacht enige tonnen nodig te hebben om het gemaal weer in optimale staat te krijgen en zal naast het aanvragen van de beschikbare subsidies ook een beroep doen op sponsoren.

Wordt vriend van het stoomgemaal en help mee met het herstel. Geef u op door te mailen naar vriendvan@stoomgemaalteijlingens.nl en stort € 25 of meer op rekeningnummer NL84 RABO 0157 0732 62 t.n.v. Stoomgemaal Teijlingens.

Tagged on: