Het voormalig gebouwtje van het gemeentelijk radiodistributiebedrijf in de Menno van Coehoornstraat zal waarschijnlijk worden gesloopt. De sloop is in 2007 onderdeel van een herinrichtingsplan voor de Stieltjesstraat en omgeving.

Vogelenburcht in 2011

Ook kleinschalig, en op het eerste gezicht misschien zelfs onopvallend industrieel erfgoed kan een belangrijke historische waarde hebben en bijdragen aan de identiteit van de omgeving. Een typisch voorbeeld van zo’n kleinschalig object is het voormalige gebouw van het gemeentelijk radiodistributiebedrijf in Utrecht op de Menno van Coehoornstraat 40 (Vogelenbuurt). Het gebouwtje, met nu de naam Vogelenburcht, is gekraakt. Stichting Bo-Ex wil op de plaats van het pand zes nieuwe woningen bouwen.

Het gebouwtje werd in 1931 in gebruik genomen en is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school, waarschijnlijk naar een ontwerp van stadsarchitect J.I. Planjer. De gemeentelijke radiodistributie werd toegevoegd aan het Gas-, Electriciteits-, Tram- en Radiobedrijf Utrecht (GETRU, vanaf rond 1938 GEBRU geheten). Een abonnee kreeg in huis een schakelkastje. Met een standenschakelaar kon je een beperkt aantal zenders kiezen en met een regelaar de geluidssterkte. Op het kastje werd een luidspreker aangesloten. Maandelijks werd het abonnementsgeld opgehaald door een bode. In de oorlog ging de distributie en de draadomroep over naar de PTT.

In 1977 kreeg het werkloos geworden gebouw een functie als onderkomen voor de buurtvereniging, die het gebouwtje de Vogelenburcht doopte. Gevreesd moet worden dat het pand nu plaats moet maken voor nieuwbouw. In 2006 is de Vogelenburcht gekraakt door een aantal kunstenaars, die het pand voor de sloop willen behoeden. Sloop zou bijzonder jammer zijn, want het pand is zonder meer van historische waarde, vanwege de rol die het heeft gespeeld in de pioniersjaren van de radio. In al zijn eenvoud is het ook een interessant gebouwtje, onmiskenbaar gebouwd ‘onder architectuur’ zoals dat heet, in een stijl die typisch is voor zijn tijd. Met name de zware, originele voordeur valt hierbij op.

USINE heeft bij de gemeente Utrecht geïnformeerd naar de sloopplannen, maar voor het lot van het gebouw moet worden gevreesd. De bouwkundige staat zou zeer slecht zijn en de actie zou te laat komen. De plannen dateren al van 1999 en de gemeente spreekt van ‘een gepasseerd station’. Dat zou jammer zijn. Dit soort gebouwtjes verdwijnen nog te vaak te geruisloos.

Tagged on: