Bij de herontwikkeling van de Cartesiusdriehoek mag een flat door het dak van een industrieel monument gaan steken. Dat gebeurt is in 2018 het plan met het voormalige Centrale Autoherstel Bedrijf van NS. Het CAB is gemeentelijk monument. Industriële monumenten verworden zo tot gevelarchitectuur.

Cartesiusdriehoek – impressie van de Cartesiusdriehoek naar het winnende ontwerp Blue District)

De Utrechtse Cartesiusdriehoek is een voormalig werkterrein van de Nederlandse Spoorwegen. De komende jaren wordt dit bedrijventerrein getransformeerd tot een woongebied met de projectnaam ‘Blue District’. Het terrein is nu nog eigendom van de NS inclusief de daarop staande werkplaats van het voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf. Dit CAB-gebouw deed dienst voor de landelijke autobusdiensten van NS als grote streekbus reparatiewerkplaats en lag in Utrecht centraal gelegen. Het ontwerp van het gebouw is van de bekende spoorarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-1983). Hij zag in de periode van de wederopbouw kans voor een sobere architectuur met voor hem kenmerkende stijlelementen. Lees meer over dit object uit 1949 op onze site onder de link.

NS stoot het terrein af

Met de privatisering van de uitvoerende diensten van de NS, jaren 1990, verloor het terrein en de werkplaats haar betekenis voor de Spoorwegen. Veel gebouwen zijn gesloopt, alleen het CAB-gebouw niet. Het volledige pand is in 2013 aangewezen als gemeentelijk monument. In de periode na 1998 heeft NS verschillende plannen ontwikkeld. Een deel van het terrein werd omgebouwd naar nieuwe opstelsporen, het overblijvende terrein was niet meer nodig. Delen van het terrein werden verkocht aan bedrijven, zoals VolkerRail, Sligro en enkele andere. In 2015 heeft ProRail aan de Bielsstraat haar nieuwe verkeersleidingspost VL Post in gebruik genomen.

Pas in 2012 kwam er schot in de plannen voor dit terrein met een nieuw bestemmingsplan van de Gemeente. In 2017 heeft NS samen met de Gemeente een ‘Koersdocument’ vastgesteld voor het gebied. De druk die Utrecht voelt op de huisvestingsmarkt en haar ambitie, leidde tot de keuze voor woningbouw op het voormalige bedrijventerrein. Ook samen hebben ze in 2017 een tender uitgeschreven om een ontwikkelaar te kiezen. De plannen voor het gebied dienen te voldoen aan het Koersdocument. Zo houden NS en gemeente bijna volledige controle. In het koersdocument werd ook met een kleine ‘hint’ de potentie en bedoeling van het CAB-gebouw opgenomen:

Cartesiusdriehoek – op de tekening een subtiele aanwijzing voor hoogbouw in het CAB-gebouw, Koersdocument NS en Gemeente

Ontwikkeling ‘Blue District’

In juni is de winnende ontwikkelaar bekend geworden. Zij noemen hun plan ‘Blue District’. De ontwikkelaar prijst haar plan als volgt aan: “In de Cartesiusdriehoek verrijzen circa 2.600 woningen, een groot centraal park, een school, een supermarkt, horeca en diverse andere voorzieningen. Blikvanger en epicentrum van de buurt wordt het historische CAB-gebouw, met onder meer plek voor muzikale broedplaats dB’s, brouwerij Oproer en het nieuwe CABLAB. De buurt en andere betrokkenen krijgen de vraag op welke manier zij deel uit willen maken van de komende ontwikkelingen.

Het nieuwe CAB-gebouw laat zien dat van de kleine aanwijzing in het koersdocument, in de hal mag hoogbouw worden gerealiseerd, volop gebruik wordt gemaakt. De overige functies komen in de randen van het gebouw. Voor de beleving van de zeer grote streekbussen werkplaats blijft geen ruimte over.

Cartesiusdriehoek – impressie Blue District – de ontworpen flat door het dak van het CAB-gebouw

De ontwikkeling van het als “Blue District‘ betitelde plan wordt gedaan door MRP Development en Ballast Nedam Development. Als architect is bureau Mecanoo betrokken. Meer respect voor industriële panden mag van deze partijen toch verwacht worden?

Tagged on: