De fietsexcursie van 2015 in Baarn leverde een gevarieerd beeld op. De start was een lezing over de industriële ontwikkeling in de plaats. Vervolgens werden diverse locaties bezocht. Het bevestigde een beeld van Baarn: er is meer industriële bedrijvigheid geweest, maar veel sporen zijn verdwenen.

Het Buurtspoorwegstation in Baarn is nu De Generaal

Baarn was lang een boerendorp met bedrijvigheid aan de Eem. Na 1800 kwam de industrialisering langzaam op gang. Procentueel gezien was de grootste stijging van het aantal inwoners rond 1810 toen Scherenberg in Baarn zijn tapijtindustrie had. Eind 19e eeuw kwam het toerisme op en ontwikkelde Baarn zich tot een modern dorp met een verzorgingsindustrie. Een gasfabriek, watertoren, slachterij en ijsfabriek. Pas in de crisisjaren van 1930 kwam het in Baarn tot het besef om bedrijvigheid aan te trekken en een bedrijfsterrein in te richten.

Door WO II heeft dat in de periode van de wederopbouw plaats gevonden. Boerenbedrijven verdwenen en enkele grotere industrieën vestigen zich in het dorp, zoals de platenindustrie van Philips, de kunststeenindustrie (Ocrietfabriek, Ellesha), de voedingsindustrie (De Ruyter, Conimex, Inproba), drukkerijen (Bosch&Keuning, Hollandia, Wolters Noordhoff, Bakker, De Fontein, De Prom, Ten Have). Inmiddels is de (maak-)industrie verdwenen.

De ontwikkeling van Baarn en haar bedrijvigheid werd toegelicht door Michiel Kruidenier in een zaaltje van ‘De Generaal’. Met een overzichtelijke groep bezochten we per fietsexcursie de restanten die tot het industrieel erfgoed van deze plaats gerekend kunnen worden. Soms was dat niet meer dan een hekwerk, zoals op de locatie van het vroegere grammofoonlabel Philips. Zie voor een down te loaden lijst op ‘Industrieel erfgoed per gemeente‘.

Bijna volledig ingebouwd transformatorhuis in de Laandwarsstraat

De fietsexcursie leidde langs verschillende plaatsen in Baar. Onderweg kwamen we langs een transformatorhuis in de Laandwarsstraat. Het stond niet op de lijst van het Monumenten Inventarisatie Project. Maar in 1991 werden dit soort industriële of bedrijfsmatige panden nog vaak veronachtzaamd. Het is met de originele PUEM tegel in de gevel een mooi bouwwerk uit circa 1930. Het werd een geslaagde dag.

.

Tagged on: