In 2015 organiseerde de Federatie voor Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) een conferentie in “De Fabrique” in Utrecht. In de voormalige Ulbe Twijnstra veevoederfabriek waren vier voordrachten over geslaagde herbestemmingen van industrieel erfgoed. Vervolgens zijn de leden in de fabriek rondgeleid.

Voormalige losinstallatie van Ulbe Twijnstra’s UT-Delfia, nu De Fabrique

De conferentie was bedoeld voor de leden van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland FIEN en overige belangstellenden in de herbestemming van industrieel erfgoed. Het conferentiedeel bestond uit vier voordracht(en) over geslaagde particuliere initiatieven tot herbestemming van industrieel erfgoed met sprekers over:

  • Het spoorstation Zuidbroek; van sloopobject tot spoorwegmuseum ,door het Noord- Nederlands Trein en Tram Museum (NNTTM)
  • Stoomwasserij De IJsselstroom bij Zutphen; van energievreter tot energieneutraalpand, door Silvester van Veldhoven
  • Cocosmattenfabriek te Harlingen; van mattenfabriek naar zorginstelling door de Stichting Industrieel erfgoed Friesland (SIEF)
  • Waterleidingstation bij Breda; van drinkwaterleidingbedrijf tot woning door Akke de Vries

De sprekers lieten de volgende punten aan de orde komen

  1. Wie nam het initiatief en waarom?
  2. Heeft het gebouw een status als monument?
  3. Welke herbestemming? Was die van het begin af aan al beoogd?
  4. Hoe is de financiering geregeld?
  5. Waren er onverwachte problemen tijdens het proces en zo ja welke?
  6. Hoe kijkt de initiatiefnemer erop terug? Leermomenten, lessen?

Vervolgens werd een introductie gegeven over de locatie van “De Fabrique” door Sybren Ophof met aansluitend een rondleiding door het gehele (voormalige) fabriekscomplex. Het werd een geslaagde dag.

.