Ocriet is er al even niet meer. De fabriek werd in 2008 gesloten. Vandalisme op het bedrijfsterrein leidde tot ongewenste situaties. Een nieuwe wethouder stelde in 2014 orde op zaken; zo werd gedacht. Sindsdien resteert een braakliggend terrein of wordt dat binnenkort anders?

Luchtfoto van het Ocriet fabrieksterrein in 2014, Eemweg 108 Eembrugge Eemnes.

De fabriek van Ocriet stond in Eembrugge pal aan de Eem, in de gemeente Eemnes. Qua locatie lijkt het eerder bij Baarn te horen, alleen ligt deze plaats net aan de andere zijde van de A1. Ocriet is buitengewoon succesvol geweest in de periode van de wederopbouw van Nederland. Eigenaar Bruynzeel maakte er duizenden aanrechtbladen van het door haar uitgevonden materiaal: Ocriet. Vele badkamers kregen een lavet: een bad en een wasplaats ineen dat ook van het materiaal Ocriet werd gemaakt.

Honderden werknemers uit de omgeving werkten in deze fabriek. De ligging aan de Eem zorgde voor aanvoer van materialen per schip. Maar de fabriek Ocriet ging in het jaar 2008 failliet. Sindsdien was de aanwezigheid van asbest een groot probleem voor herontwikkeling. De redding zou moeten komen van de bestemming van het terrein voor woningbouw. Tot op heden is het daar niet van gekomen.

In april 2014 trad in de gemeente Eemnes een nieuw college aan. De nieuwe wethouder erfde het hoofdpijn dossier, en wilde er meteen een doorbraak in bereiken. Die doorbraak kwam er, zonder ruggespraak over alternatieven: de gemeente hielp de terreineigenaar met een lening en stelde een tijdlimiet voor het volledig slopen van alle opstallen. In allerijl boodt USINE samen met Bond Heemschut een alternatieve plan aan de gemeente. Het plan zou in samenwerking met BOEI Amersfoort en de architecten van Mopet een klein deel van de oudste gebouwen herbestemmen.

Daarmee zou de herinnering aan een belangrijke wederopbouw industrie bewaard blijven. USINE sprak vervolgens in op een commissievergadering en overtuigde vele leden ervan dat sloop van de silo, gezien het grote cultuurhistorische belang, zou moeten worden uitgesteld. In de tussentijd zou met geïnteresseerde partijen kunnen worden gekeken naar een plan tot hergebruik van delen van de fabriek. De gemeenteraad stond positief tegenover het behoud van de oudere gebouwdelen.

Sfeerbeeld van wat herbestemming had kunnen betekenen

Het Architectenbureau Mopet en NV BOEI waren inmiddels begonnen met het zoeken naar een passende oplossing voor de historisch van belang zijnde oudere gebouwdelen. Dat plan was gericht op een goedkopere manier van asbestsanering en een tijdelijke ontwikkeling van de meest waardevolle delen van de fabriek. De bedoeling was een herontwikkeling voor het gebied in te zetten met behoud van haar historie. Die inzet zou het hele terrein ten goede komen en een duurzame oplossing mogelijk maken met behoud van de oudste gebouwdelen. Woningbouw zou prima op het resterende gebied ontwikkeld kunnen worden.

Brand in loodsen in 2014 – oudere bedrijfsdelen werden niet getroffen

Maar de inmiddels afgesproken tijdlimiet stond geen verder uitstel toe. Het heeft niet zo mogen zijn. De sloper begon, ongetwijfeld in opdracht, met het neerhalen van de historisch waardevolste bouwdelen. Door problemen met de asbestsloop werd de afbraak nog stilgelegd ook. Enkele maanden later hervatte de sloper haar taak en rondde de klus af. De industriële herkomst van de unieke producten van Ocriet is blijvend uitgewist.

Een leeg voormalig bedrijfsterrein resteerde in de gemeente Eemnes. Het met ruime schulden behangen terrein ging een ongewisse toekomst tegemoet. Anno 2021 is in die situatie een verandering gekomen. Een projectontwikkelaar heeft het terrein overgenomen. Komt er straks een herinnering aan het verleden van Ocriet?

Tagged on: