De steenfabriek Timmermans in Elst is gesloopt om meer ruimte te maken voor rivier de Lek. Rijkswaterstaat heeft in 2013 besloten om de schoorsteen te behouden en te restaureren.

Hiermee gaat een wens van veel Elstenaren, gemeente Rhenen en het Utrechts Landschap in vervulling. Ook Usine is verheugt over dit bericht. De schoorsteen geldt als een markant herkenningspunt met cultuurhistorische waarde. Het herinnert van verre aan de steenfabriek, zo kenmerkend in de uiterwaarden van dit gebied.

In verband met torenhoge restauratiekosten wordt alleen de onderste 32 meter van de 50 meter hoge schoorsteen opgeknapt. De bovenste 18 meter gaat er af. Restauratie en toekomstig beheer en onderhoud daarvan werden te duur bevonden.

In 1660 is er op deze plaats al sprake van een steenbakkerij. Het terrein komt in de negentiende eeuw via vererving in het bezit van Jelis Gijsbert van Klinkenberg. De zonen Cornelis en Gerardus Anne richtten in 1877 een steenfabriek met een veldoven op. In 1901 heeft de steenfabriek Gebroeders van Klinkenberg 69 arbeiders in dienst, waarvan het grootste deel uit Elst afkomstig is.

In 1937 wordt H.W. Timmermans uit Oosterbeek de nieuwe eigenaar. De huidige schoorsteen hoort bij een in het verleden gebouwde vlamoven. De laatste grote modernisering was de installatie van een volledig geautomatiseerde gasgestookte tunneloven. De naam Timmermans bleef verbonden aan het terrein, al verandert het eigendom nog vele keren. De Oostenrijkse firma Wienerberger is de laatste in de rij. Met de verdere mechanisatie door Wienerberger kan de steenfabricage geconcentreerd worden in veel minder fabrieken. De nog moderne fabriek in Elst wordt gesloten. Wienerberger heeft het fabriekscomplex in 2009 verkocht aan Rijkswaterstaat.

De oorspronkelijke fabriek was een seizoensbedrijf. In de winter liepen de uiterwaarden van de Nederrijn onder water. Na ophogingen van het terrein en na moderniseringen kon de fabriek full-time gaan draaien. Rijkswaterstaat heeft een omvangrijk programma opgezet voor ‘Ruimte voor de rivier’. Die ruimte moet gaan zorgen voor minder overstromingen. Het terrein van Timmermans wordt afgegraven en natuur. De nieuwe eigenaar Het Utrechts Landschap gaat dit beheren, inclusief de overgebleven fabrieksschoorsteen.

Tagged on: