Overbodige meubels van goede kwaliteit gaan naar de kringloop. Een huis verkoop je natuurlijk. Maar wat te doen met een overbodig geworden en goed te gebruiken verkeersbrug? Rijkswaterstaat wil van de historische boogbrug over de Lek tussen Vianen en Nieuwegein oud ijzer maken.

Vianen – de historische stalen verkeersbrug over de Lek

In Nederland zijn voor 1940 twaalf grote verkeersbruggen over de grote rivieren gebouwd. De brug bij Vianen is één van die bruggen. Met een grote overspanning van 153 meter en een totale lengte van 532 meter heeft ze de oude schipbrug bij Vreeswijk indertijd vervangen. Herbouw van de brug na de oorlog was in 1949 klaar. De brug is in 2002 voor het wegverkeer overbodig geworden. De brug is in goede staat, en vergeleken met veel bruggen in de Verenigde Staten is ze zo goed als nieuw.

Waarom houdt Rijkswaterstaat vast aan het idee de brug te slopen? Voor de rijkswegen is de brug niet meer nodig. En het is waar dat de brug op de lange termijn onderhoud nodig heeft. De brug zal mogelijk ook niet meer aan toegenomen eisen voldoen. Maar die argumenten gaan ook op voor veel woonhuizen waar nog met tevredenheid in wordt gewoond. Of kan Rijkswaterstaat moeilijk terugkomen op eerder ingenomen standpunten? Er waren tenslotte argumenten nodig om twee geheel nieuwe verkeersbruggen te bouwen.

Waarom is deze brug volledig uit het verkeer gehaald? De ruime rijbanen zijn bijvoorbeeld een plezier om over te fietsen. Met weinig grondwerk en een asfaltstrookje op de opritten naar de brug is ze zo weer te gebruiken. Het onderhoud kan nog enkele tientallen jaren worden uitgesteld als uitsluitend fietsverkeer wordt toegestaan. Het zou een mooi initiatief van de gemeenten Vianen en Nieuwegein zijn om zich over de brug ontfermen. Rijkswaterstaat kan misschien nog wel (het gereserveerde sloop-) geld toegeven. Gewoon regelen, als grote mensen onder elkaar.

Stichting Boogbrug Vianen zet zich al jaren in voor behoud van dit kunstwerk. Wij zijn het daar van harte mee eens.

Tagged on: