Het centrum van de binnenvaart is de meest geschikte locatie voor een schippersinternaat, dat was Vreeswijk. In 1910 volgde maar 1 op de 9 schipperskinderen een opleiding. In 1911 kwam er voor de schipperskinderen een internaat voor onderwijs inclusief zwemlessen.

School voor schipperskinderen – het internaat Prins Hendrik

Vreeswijk dankt haar strategische locatie sinds het jaar 1127 aan de aanleg van de Vaartsche Rijn tussen Utrecht en de Lek. Sindsdien is het een belangrijk knooppunt in het scheepvaartverkeer. Vreeswijk was begin 1900 zelfs de grootste binnenhaven van Nederland, en daar had het in 1892 geopende Merwedekanaal een groot aandeel in.

In 1898 verveelden de kinderen zich vaak tijdens het wachten bij de Koninginnensluis en zij hingen op straat rond. Het was moeilijk om voor schipperskinderen onderwijs te verzorgen. De familie was tenslotte veelal onderweg.

De school met schippersinternaat in 1920

In 1911 richtte de protestantse kerk in Vreeswijk de ‘Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel voor schipperskinderen’ op, met een internaat voor de kinderen. De vereniging ontving naast giften een rijksbijdrage van 75% voor haar doel. Op 19 mei 1913 werd de grond gekocht. De Utrechtse architect M.E. Kuijlen ontwierp de gebouwen. Uiteindelijk begon in 1915 de bouw en vonden de sollicitaties voor leerkrachten en personeel plaats.

De officiële opening op 28 augustus 1915 is verricht door Z.K.H. Prins Hendrik. Hij leende als beschermheer zijn naam aan de school. Het werd in Nederland de eerste school speciaal voor schipperskinderen. Een jaar lang kost en inwoning kostte in 1915 per kind 160 gulden. Onmiddellijk na de opening van de schippersschool stroomden de leerlingen toe.

Ansichtkaart – School voor kinderen van schippers- en kermisfamilies

De school en het internaat waren strikt van elkaar gescheiden. Beide instellingen hadden hun eigen directeur. Na schooltijd kwamen de kinderen onder de verantwoording van het schippersinternaat. Hier sliepen en aten de kinderen, maar kregen bijvoorbeeld ook gymles en (pas) na 1934 zwemles. In 1915 waren er 94 leerlingen, in totaal tot de sluiting in 1984 hebben er 4.123 kinderen in het internaat gewoond. De ansichtkaart maakt duidelijk dat er meer kinderen van families met een rondtrekkend bestaan hun schooltijd doorbrachten. Een rondtrekkend bestaan geldt tenslotte ook voor de kermiskinderen.

Het hoogste leerlingental werd bereikt in 1971 met 288 leerlingen. Het internaat bleef zijn functie behouden tot 1984: het verhuisjaar naar een nieuw complex. De Prins Hendrikschool met internaat kwam leeg te staan en verpauperde. Na jarenlange onzekerheid, wel met tijdelijk gebruik door kunstenaars, werd een nieuwe bestemming gevonden. In 1995 zijn in het oude internaat appartementen gebouwd en ook de School voor Beeldende Kunst is er in gehuisvest.

Het gebouw en de directeurswoningen zijn rijksmonument. Vreeswijk is met haar sluizen een binnenvaartcentrum gebleven. Het aan werk gerelateerde gebouw vormt een bijzonderheid binnen de collectie van het industrieel erfgoed.

Datering1915
AdresPrins Clausstraat 2-52, 3433 EN Vreeswijk, gemeente Nieuwegein
Soortgebouw van cultuurhistorische waarde
Trefwoordaan water verbonden bebouwing
Tagged on: