In Nederland zijn weinig situaties geschikt voor een betonboogbrug met springwerk. Het is een type brug die veel voorkomt tussen natuurlijke heuvels, daar springt ze als het ware uit de hellingen. In Nederland zijn vijf van dergelijke bruggen gerealiseerd in beton, vier al eerder in Limburg en één in dat jaar in Baarn. De voetgangersbrug van Baarn overspant spoorlijnen en springt uit het daarvoor gegraven tracé.

Baarn - voetgangersbrug betonboogbrug Bruglaan over spoorlijn

Betonboogbrug met springwerk

De voetgangersbrug is om meer redenen bijzonder. Zij is in 1911 tot stand gekomen door particuliere financiering. De spoorlijn van de HIJSM werd in 1873 aangelegd in een diep gegraven talud in het Gooise zand. De spoorlijn werd in 1887 een barrière tussen het dorp Baarn en het toen aangelegde Prins Hendrikpark. Er was voor voetgangers een voorziening voor het oversteken van het spoor: hekwerken en een houten overpad met trappen bij het talud. Voor veel wandelaars en de nog maar beperkt aanwezige fietsers bleef de oversteek van de spoorlijn een belemmering.

In februari 1910 werd door bewoners van Baarn een brief verzonden aan de gemeenteraad met een aanbieding. Het aanbod was een bedrag van f 7.500 voor de realisatie van een voetbrug over de HIJSM-spoorlijn. De overspanning zou 22,5 meter moeten worden en de hekjesdoorgang kon dan vervallen. De brief ging vergezeld van een onderbouwd plan voor een betonboogbrug. Dat plan kwam uit de koker van het bedrijf Gewapende Beton uit Den Haag. Die firma had in 1906 de vier soortgelijke bruggen gerealiseerd over de spoorlijn Maastricht-Aken tussen Valkenburg en Simpelveld. De besluitvorming duurde opmerkelijk kort, al een maand later waren de gemeente en de provincie akkoord. Den Haag had iets meer tijd nodig, in november 1910 kwam de toestemming. De HIJSM had al in 1898 aangegeven akkoord te zijn als het haar geen geld zou kosten.

In vier maanden tijd tussen 1 maart en 1 juli 1911 is de brug gerealiseerd. De spatkrachten van de brug worden opgevangen door de taluds, ze lijkt daar als het ware uit te ontspringen. Als bijnaam heet de brug door haar smalle afmetingen ook wel ‘kippenbruggetje’. Ze is goed te zien vanaf de perrons van het station van Baarn. De brug is een vroeg voorbeeld van de toepassing van gewapend beton en is in haar soort voor de provincie Utrecht uniek.

Datering1911
AdresBruglaan verbinding Gerrit van der Veenlaan
Soortobjecten van cultuurhistorische waarde
Trefwoordaan spoor verbonden bebouwing
Tagged on: