Usine en Stichting Landschap Erfgoed Utrecht (LEU ) organiseren een avond over industrieel erfgoed op 23 april 2009. Alle lokale historische verenigingen zijn daarvoor uitgenodigd. De avond vindt plaats op het terrein van de Museumwerf in Vreeswijk.

Fotocompilatie USINE VenstersNederland heeft de laatste 30 jaar een metamorfose ondergaan. Ons land, waar een groot deel van de beroepsbevolking in de industrie werkzaam was, is veranderd in een natie waar vrijwel iedereen in de dienstverlening een bestaan heeft gevonden. Deze ontwikkeling is misschien wel het beste zichtbaar in de gebouwde omgeving. Fabrieken hebben plaats gemaakt voor kantoren. Duizenden industriële bedrijven en complexen zijn sindsdien verdwenen. Ook in de provincie Utrecht is deze ontwikkeling te zien. Zo is de fabrieksschoorsteen een zeldzaam verschijnsel geworden en de skyline van menig gemeente onherkenbaar veranderd.

De veranderingen in de beroepsstructuur zijn gepaard gegaan met een toenemende welvaart en kunnen nauwelijks een ongunstige ontwikkeling genoemd worden, maar de verdwijning van al die fabrieksgebouwen baart wel grote zorgen, omdat daarmee tastbare objecten van ons gezamenlijk economische verleden verdwijnen. Dat moet een halt toegeroepen worden.

Op provinciaal niveau zijn LEU en USINE actief op dit terrein. Deze stichtingen kunnen dat echter niet alleen. Om die reden organiseren zij op 23 april 2009 een kennismakingsavond op de museumwerf in Vreeswijk, een avond waarop zij zichzelf en hun activiteiten presenteren en waarop kan worden besproken wat de twee stichtingen en de verenigingen voor elkaar kunnen betekenen. Deze avond kan tevens gebruikt worden om kennis uit te wisselen op het gebied van industrieel erfgoed, zodat het bovengenoemd rapport geactualiseerd kan worden. Wij nodigen de bestuursleden van uw vereniging van harte uit deze avond bij te wonen.

Programma

  • vanaf 19.00 uur   ontvangst met koffie/thee
  • 19.15-19.45 uur   rondleiding werf
  • 20.00 20.05 uur   opening en inleiding dagvoorzitter Erik Nijhof
  • 20.05-20.20 uur   Arien Heering van LEU over cultuurhistorie, industrieel erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling
  • 20.20- 20.35 uur   Jos Wassink van LEU over een nieuwe onderzoeksgids industrieel erfgoed
  • 20.35- 20.50 uur   Johan van Veen over automobiel erfgoed
  • 20.50- 21.05 uur   Joke Sickmann van Siësta over de Wagenwerkplaats in Amersfoort
  • koffie/thee
  • 21.15-21.45 vragen en discussie
  • 21.45 borrel