De gemeente Amersfoort heeft in 2016 een zestal panden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De zes panden hebben allen een industrieel verleden, ofwel hebben een bedrijfsmatige functie gehad. Het gaat om een kantoor, een ketelhuis met schoorsteen en spoorwachterswoningen.


Met de aanwijzing van nieuwe panden op de monumentenlijst wil Amersfoort waardevolle gebouwen en bouwkunst uit een bepaalde periode veilig stellen en een plek geven in toekomstige ontwikkelingen. De gemeente heeft op verzoeken geantwoord. De panden voldoen aan de monumenteisen en zijn aan de gemeentelijke monumentenlijst toegevoegd. De pandeigenaren zijn op de hoogte gebracht van de monumentale status van het pand. De gemeente heeft helaas op een verzoek voor één pand geen gevolg gegeven: post VI op het emplacement van het spoorstation. Een foto van Post VI staat op de home pagina van deze website. De wel gehonoreerde industriële panden zijn:

Ketelhuis met schoorsteen (Ringweg Randenbroek 110, foto boven)

Het ketelhuis met schoorsteen blijft als enige staan na de sloop van het vm St. Elisabethziekenhuis langs de Ringweg-Randenbroek. Ook de schoorsteen is gebouwd in 1967 en is daarmee een der laatste nog ambachtelijk gebouwde fabrieksschoorstenen, ook bijzonder vanwege het gebruik van gewone gele baksteen, in plaats van de radiaalsteen. De stijl van de schoorsteen heeft nauwe verwantschap met de wederopbouwarchitectuur. Het ketelhuis wordt de komende jaren omgevormd tot inloopcentrum voor Park Randenbroek en het Beekdal. De rest van het complex maakt plaats voor een park dat aansluiting vindt bij het bestaande groen.

Fläkt-gebouw (Uraniumweg 23)

Het Fläkt-kantoor, fabrikant van ventilatietechniek, stamt uit het begin van de jaren 1970 en kenmerkt zich door drie cilindervormige gebouwen van prefabbeton. Onlangs waren er nog plannen om het gebouw om te vormen tot een woonbestemming. Omdat het bestemmingsplan dat niet toeliet, is het er niet van gekomen. Het is als een relatief jong monument door haar bijzondere architectuur op de monumentenlijst gekomen.

arnhemseweg-324-amersfoort

Spoorwachtershuisjes (Gerard Doustraat 43, Leusderweg 26 en Arnhemseweg 324)Van de drie oude spoorwachtershuisjes in Amersfoort aan de lijn Amersfoort-Kesteren  is er nog één bewoond, dat aan de Arnhemseweg. De andere twee, aan de Gerard Doustraat en de Leusderweg, zijn in handen van de gemeente. Over het spoor, ook bekend als het Ponlijntje, rijden nog een paar keer per week goederentreinen.

Tagged on: