USINE is samenwerking met Bond Heemschut en Oud Utrecht hebben het college van Utrecht verzocht om meer vaart te maken met het erkennen van erfgoed in de stad. Door monumenten de beschermde status te onthouden lopen ze het gevaar om te verdwijnen, zoals onlangs met de schoorsteen van het ontspanningsgebouw van Werkspoor is gebeurt. De foto is van voor de sloop.

In 2009 is in opdracht van het college een inventarisatie tot stand gekomen van het nog aanwezige industrieel erfgoed in de stad. De omvang ervan bedroeg ruim 500 objecten, waarvan vervolgens enkele tientallen zijn voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Na deze veelbelovende start is er echter weinig meer gebeurd. De voordracht voor de gemeentelijke monumentenlijst is nog steeds niet goedgekeurd door het college en de raad, waardoor de al dan niet beschermde status van vaak kwetsbare objecten onduidelijk is.

Utrecht Vlampijpstraat Schoorsteen ontspanningsgebouw voor de sloop - nieuws 2012Waartoe dit kan leiden, is in december 2011 gebleken. Ondanks het feit dat alle nog resterende oudere fabrieksschoorstenen op deze voordracht stonden, is de uit 1939 daterende schoorsteen van het zogeheten Ontspanningsgebouw, behorende bij het voormalige Werkspoorcomplex, vanwege gevaar door bouwvalligheid gesloopt door de huidige gebruiker. Als de schoorsteen gemeentelijke bescherming had genoten, had in ieder geval deze gebeurtenis moeten worden gemeld en was het mogelijk geweest de bijzondere stenen van de schoorsteen op te slaan; nu zijn ze bij het bouwafval terechtgekomen. Eventueel herstel zal dan ook duurder uitvallen.

De schoorsteen behoorde tot de slechts kleine groep van ongeveer 24 locaties in de provincie Utrecht met overgebleven gemetselde schoorstenen uit het industriële tijdperk. Al die schoorstenen kennen een eigen vormgeving met veelal speciaal gevormde stenen. We zijn zuinig met de overgebleven schoorstenen. In Leidsche Rijn zijn ze herplaatst na de sloop van kassen. In Veenendaal is de schoorsteen van wolfabriek Hollandia herbouwd, iets wat ook met de schoorsteen van Neerlandia-Prozee te Utrecht staat te gebeuren.

Tagged on: