Utrecht besluit in 2012 om de gebouwen in de Menno van Coehoornstraat en Stieltjesstraat van de radiocentrale en het vaaltterrein te verkopen. De geplande nieuwbouwplannen op deze locatie zijn van de baan. De radiocentrale en de panden van de Utrechtse Vaalt blijven behouden.

Het radiodistributiegebouw aan de Menno van Coehoornstraat

Het radiodistributiegebouw aan de Menno van Coehoornstraat

De te verkopen gemeentelijke panden van het vaaltterrein in de Stieltjesstraat

De te verkopen gemeentelijke panden in de Stieltjesstraat

De panden Stieltjesstraat zijn gebouwd als magazijn en opzichterswoning voor de Utrechtse vaalt. De op dit terrein functioneerde sinds 1840 de vuilnis- en straatveegdienst van de stad Utrecht. Het pand aan de Menno van Coehoornstraat (foto boven) is in 1931 gebouwd voor de radiodienst van de stad. De gemeente Utrecht laat weten: ‘De panden hebben vanuit het oogpunt van behoud van de laatste restanten van een voormalig gemeentelijk industriegebied enige cultuurhistorische waarde, waardoor het interessant is om deze panden te behouden voor de omgeving’. Voor de genoemde panden was er jarenlang onzekerheid. Ze stonden op de nominatie om verkocht te worden en gesloopt. Op 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Utrecht ingestemd met het voorstel om de panden Stieltjesstraat 73 en 75 en Menno van Coehoornstraat 40 te behouden. Een herinnering aan het vaaltterrein blijft behouden.

De Utrechtse vaalt

In het jaar 1840 kocht de stad Utrecht het grote terrein aan de Biltsche Grift. De laag gelegen tuingronden werden bestemd tot het recyclingscentrum van de stad: het composteren van straatvuil waaronder de paardenvijgen, de as van kachels en de bagger uit de op diepte te houden watergangen. Het werd de ‘aschvaalt’ van de stad. De aan- en afvoer gebeurde veel per schip en daarvoor werden watergangen in het terrein gegraven. Tuinders in de wijde omgeving namen het eindproduct af. Met de groei van de stad nam ook de behoefte aan hygiëne toe en de vaalt ging ook de inhoud van beertonnen verwerken. Het vaaltterrein heeft tot 1969 dienst gedaan voor de overslag van huisvuil.

Het gebouw van de radiodistributie lijkt veilig voor sloop. De mogelijke sloop van de twee woonhuizen is nog niet helemaal afgewend. De panden worden in erfpacht verkocht, waarbij Stieltjesstraat 75 eerst aan de huidige gebruikers wordt aangeboden. Als de verkoop van de panden mislukt, kan alsnog tot sloop worden besloten. Ook bij verkoop is een geheel ander gebruik of sloop niet uitgesloten: de gemeente stelt het behoud niet als voorwaarde en plaatst de panden vooralsnog niet op de gemeentelijke monumentenlijst.

Tagged on: