De Vechtsluis en Opburenbrug bij Maarssen werd in 1890 resp. 1932 gerealiseerd. Scheepvaart kon met de aanleg van het Merwedekanaal rond 1890 de stad Utrecht en alle plaatsen langs de Vecht passeren. Alleen was een verbinding tussen de Vecht en het Merwedekanaal wel noodzakelijk: de bedrijven verplaatsen zich niet.

Maarssen Stichtse Vecht Straatweg Vechtsluis met dienstwoningen en Opburenbrug

Vechtsluis, dienstwoningen en Opburenbrug

Ook nu worden de grootste hoeveelheden goederen per schip vervoerd. Tot in de jaren 1960 gold dat ook voor de binnenvaart in alle toegankelijke wateren. De taak van de kleinere binnenschepen zijn door vrachtwagens overgenomen, die kunnen inmiddels tot 40 ton vervoeren. Daardoor zijn vrijwel alle binnenvaartschepen tot 1.000 verdwenen of omgebouwd tot woonboten of pleziervaart. Tot in diezelfde jaren 1960 kwamen zee coasters tot aan de Zeedijk te Utrecht, net ten noorden van de Weerdsluis in die plaats. Ze kwamen na 1892 niet meer vanuit Amsterdam door de Vecht, maar door het Merwedekanaal. Een verbinding bij Maarssen zorgde voor de aansluiting van het kanaal op de Vecht: de Vechtsluis.

De Vechtsluis is een van de weinige nog behouden gebleven sluiscomplexen uit de 19e eeuw. Het bestaat naast de sluiskolk uit een dubbele sluiswachterswoning in neo-Renaissance stijl, een sluiswachtersbedieningshuisje en een schotbalkenloods. De schotbalken waren alleen nodig bij onderhoud aan de sluis. De sluis is nog voorzien van een dubbel stel deuren, aan weerszijden kon de waterstand hoger zijn. Met de verbreding van het Merwedekanaal tot het Amsterdam-Rijnkanaal is ook een grote harmonisatie van waterstanden uitgevoerd. Alle waterstanden ten noorden van Utrecht in de afvoerende waterkanalen werden gelijk gesteld, ook die van de Vecht. Daardoor verloor de sluis tussen de Vecht en het kanaal haar functie. De deuren staan altijd open, maar kunnen voor het spuien nog gebruikt worden. De doorvaart is tegenwoordig van belang voor pleziervaart die over de Vecht kan varen, maar waarvoor de grachten in Utrecht te smal zijn.

De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal rond 1935 en haar waterstand had voor de zuidkant van de stad meer consequenties. Het waterstandsverschil werd noordelijk opgeheven, maar veroorzaakte daardoor aan de zuidzijde van de stad nieuwe sluizen. Bij de aansluiting tussen de Vaartsche Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal werden in 1935 een tweetal sluizen gerealiseerd: de Zuidersluis en de Noordersluis bij Jutphaas en Utrecht.

Maarssen Straatweg - boogbrug Opburenbrug

Opburenbrug, boogbrug uitgevoerd in beton

In 1932 is in de Rijksstraatweg een door Waterstaat ontworpen boogbrug gerealiseerd, de Opburenbrug. Het is thans een zeldzame vooroorlogse betonnen boogbrug. Het gehele complex met alle onderdelen is Rijksmonument.

Datering 1890, 1932
Adres Straatweg bij 8, 3604 BB Maarssen, gemeente Stichtse Vecht
Soort omgeving met objecten/gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan water verbonden bebouwing

Vechtsluis vanaf de Opburenbrug