De gemeenteraad van Baarn buigt zich in 2012 opnieuw over het Laanplein. USINE vraagt aandacht voor waarde van de voormalige bergplaats voor meubelen van het verhuis- en transportbedrijf van de Gebr. Van der Heiden aan de Nieuwstraat in Baarn. USINE is tegen sloop.

De voormalige meubelbergplaats zou moeten wijken voor nieuwbouw

In de planfase voor de ontwikkeling van het Laanplein is nooit eerder serieus nagedacht over behoud van het oude pakhuis aan de Nieuwstraat in Baarn. Het pand stond in de weg en moest gesloopt worden, ondanks de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde. Nu een nieuw plan op tafel komt, zou gedacht kunnen worden aan behoud van het waardevolle industriële erfgoed door het gebouw in te passen in het nieuwe ontwerp. Het gebouw leent zich uitstekend voor hergebruik.

USINE pleit in het vervolg van het besluitvormingsproces dat het cultuurhistorische belang goed geborgd wordt. Dit is noodzakelijk aangezien sinds 1 januari 2012 met de Modernisering van de Monumentenzorg de gemeente Baarn in de keuze voor een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling het cultuurhistorische belang gelijkwaardig moet afwegen tegen het economische en bouwtechnische belang. Tevens is een beschrijving van de aanwezige cultuurhistorie op de plek verplicht en moet de gemeente Baarn goed motiveren waarom de cultuurhistorie op deze plaats mag worden aangetast of niet.

Geschiedenis

Het pakhuis van toen is nog maar weinig veranderd

Het gebouw aan de Nieuwstraat is rond 1910 gebouwd op het erf van Nieuwstraat 5 en heeft vanaf het begin dienst gedaan als opslagruimte voor inboedels. Lang heeft hier het verhuis- en transportbedrijf van de gebroeders van der Heiden gezeten die het pand gebruikten om goederen voor een kortere of langere periode op te slaan. Ook werden vanuit het pand de verkoop van inboedels geregeld. Tussen 1926 en 1930 heeft ook het expeditiebedrijf van J. van der Woord hier gezeten. Later is het hele terrein overgegaan op het bekende Baarnse Verhuisbedrijf van L.F. Witteveen. Hij liet in de jaren zestig een benzinepomp bouwen en later volgde in een van de bijgebouwen de garage van de Ruiter. Nu is het terrein in handen van twee van zijn zoons en is er een verhuisbedrijf en een bedrijfsverzamelgebouw. In de opslagruimte zit nu een tandartspraktijk.

Rond het Laanplein zijn overigens meer interessante panden te vinden. Je moet er enige moeite voor doen om ze te ontdekken. De voormalige tuinen en schuren achter de huizen zijn niet bedoeld als openbaar gebied.

Tagged on: