Dijkhuis aan de Lekdijk in zowel Schalkwijk als Jaarsveld

Dijkhuis aan de Lekdijk in zowel Schalkwijk als Jaarsveld

Een dijkhuis voor de Hoogheemraadschappen van de Lekdijk Bovendams en Benedendams kwamen er pas laat. Beide organisaties zijn opgericht voor de verdediging tegen het Lekwater, in respectievelijk 1323 en 1328. Lang werden alle werkzaamheden uitbesteed of door de ingezetenen zelf gedaan. Pas in de 19e eeuw ontstond behoefte aan eigen gebouwen. Zowel in Schalkwijk als in Jaarsveld is een historisch