Vrijdag 29 mei organiseert De War de studiedag Open Herbestemmen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er lezingen, paneldiscussies en demonstraties op het terrein van De War aan de Geldersestraat 6 te Amersfoort.

Amersfoort - WAR

Op het programma:

Frank Strolenberg – Trends in herbestemming

Als coördinator van het Nationaal Programma Herbestemming en co-auteur van het boek ‘Rekenen op herbestemming’ heeft Frank Strolenberg uitgebreid zicht op de manieren waarop gebouwen en gebieden worden herbestemd.

Adriaan Linters – Industrieel erfgoed in Europa

2015 is uitgeroepen tot het Internationale Jaar van het Industriële Erfgoed. Adriaan Linters, geeft een overzicht van de geschiedenis en huidige stand van zaken. Hij laat zien hoe belangrijk het is dat de overheid zijn gewicht in de schaal legt. Adriaan Linters is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industrieel erfgoed.

Harmen Zijp – Rekenen aan organische groei

Om een investeringsinschatting te kunnen maken voor de ontwikkeling van vastgoed moet je langer dan vijf jaar vooruit kunnen kijken. Met een organisch groeimodel kun je dan beter aansluiten bij de ontwikkelwijze van burgerinitiatieven. Voor De WAR heeft Harmen Zijp speciale software hiervoor ontwikkeld.

Diana Wildschut – artists against gentrification

Gentrificatie is een veelgebruikte manier om een gebied in waarde te laten stijgen. Vaak worden kunstenaars ingezet om een gebied hip en levendig te maken. Als het doel bereikt is is het voor de kunstenaars vaak niet meer betaalbaar om te blijven. Diana Wildschut (De War) schetst een beeld van een beweging in opkomst tegen gentrification uit verschillende grote steden.

Paneldiscussie – Financiering

Hoe kunnen grassrootsinitiatieven een herbestemmingsproject financieren? Ze gedragen zich niet als projectontwikkelaars en hebben vaak ook andere stakeholders. Hoe kunnen financiers het onderscheidende karakter van deze initiatieven op waarde schatten? Een paneldiscussie met medewerking van Arna Notten (Triodos) en Stef Weekers (AT Osborne).

Paneldiscussie – Pioniers

Het zijn doorgaans een paar pioniers die de weg bereiden voor de nieuwe invulling van een gebouw of gebied. In een volgende fase vertrekken ze vaak en verliest de plek z’n belangrijkste smaakmakers. Hoe kun je zo herbestemmen dat deze pioniers ook de vruchten van hun inzet kunnen plukken, en dat hun creativiteit voor de locatie blijft behouden? Met Andries Micke (Maakhaven, Den Haag), Jan Poolen (ZEEP architects and urban designers) en Paul de Bruin (Coehoorn Centraal, Arnhem).

De geschiedenis van herbestemming en de praktijk in Amersfoort, als basis voor een visie op de Amersfoortse toekomst.

Na drie inleidingen praten we over de toekomst van herbestemming in Amersfoort:

  1. Michiel Kruidenier – De waardering van industrieel erfgoed – Over de waardenstelling  van industriële monumenten in Amersfoort. Michiel Kruidenier is architectuurhistoricus en was bestuurslid van Siesta, Stichting voor Industrieel Erfgoed in Amersfoort.
  1. Joke Sickmann – De praktijk van herbestemming in Amersfoort – Van de Wagenwerkplaats naar De Nieuwe Stad en verder. Op weg naar een nieuwe toekomst voor “De War”. Een openhartig verslag van Joke Sickmann uit de praktijk van herbestemming in Amersfoort, aangevuld met vragen en kanttekeningen. Joke Sickmann gaf in 2003 de aanzet tot een burgerinitiatief voor het behoud van de gebouwen van de Wagenwerkplaats.
  1. Roel Mulder – Toekomstgedachten – Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Roel Mulder schetst zijn ideeën over de wenselijke toekomstige ontwikkeling van de oude Eemhaven. Wat kan de Eem Amersfoort nog brengen? Roel Mulder kent Amersfoort van binnen en van buiten. Hij is thans gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor OPA (Partij Ouderen Politiek Actief).

Jurgen van der Heijden, Linda van Hilten – Innovatie, Retrofit, Toekomstwaarde

Wij geloven in een strategie die aan duurzaamheid zijn kracht ontleent en juist daardoor rendabel en concurrerend is. De strategie is dat een nieuwe investering bovenop de voorgaande komt: innovatie. Deze innovatie zorgt voor verbetering: retrofit, en creëert een platform voor de volgende investering: toekomstwaarde. Zie: www.atosborne.nl/publicaties/innovatie-retrofit-toekomstwaarde

Denis Oudendijk – Maakhaven Den Haag

Denis Oudendijk is voorzitter van Maakhaven in Den Haag en architect, zelfbouwer, doener, hergebruiker. Waar mogelijk faciliteert hij de overgang naar de blauwe economie. Hij beschrijft het proces dat Maakhaven doorgemaakt heeft en de manier waarop in dialoog met de stad en de omgeving dit project gestalte krijgt.

Beate Bouwman – Materiaalkeuze bij herbestemming erfgoed

Wanneer kies ik welke materialen bij herbestemming en waarom? Welke effecten heeft dit op het gebruik, de exploitatie, het onderhoud en toekomstige bestemmingen? Over het gebruik van natuurlijke materialen bij herbestemming.

Theo Bouwman – circulair herbestemmen en ontwikkelen

Is herbestemmen en ontwikkelen gebaat bij circulaire economie en circulair bouwen? Welke mogelijkheden bestaan er en welke rol spelen de actoren hierbij?

 

.