In Kamerik heeft het stoomgemaal Teijlingens een actief bestuur getroffen. Zij hebben met veel inzet en plezier het gemaal in werking gekregen. Vervolgens hebben ze een succesvolle renovatie kunnen uitvoeren, waarvan onlangs een belangrijke fase is opgeleverd en een volgend plan al klaar ligt.

Stoomgemaal Teijlingens Kamerik voor de renovatie

Stoomgemaal Teijlingens voor de restauratie

Op 9 mei 2015 is door de CdK Willibrord van Beek, tezamen met dijkgraaf Patrick Poelmann en voorzitter Ruud Mees van de Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens, het geheel gerenoveerde gemaal geopend. Met de verkregen subsidies, 2,5 ton van het Parelfonds, 1,25 ton van Leader+ en een bijdrage in het achterstallig onderhoud van de eigenaar het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van 1,75 ton is het gemaal volledig gerestaureerd. Zo zijn naast de gedeeltelijke vernieuwde fundering, ook het dak en alle muren weer in originele staat gebracht. Het in het gebouw aanwezige middenspanningsstation is uitgeplaatst, waardoor de werkplaats is vrijgekomen die met onder andere nieuw gegoten ijzeren ramen weer in oorspronkelijke staat kon worden teruggebracht.

Naast de bijna volledige vernieuwing van alle deuren, naar het model zoals op de nog beschikbare bouwtekeningen uit 1871 en 1907 werden teruggevonden, is ook met succes het voegwerk zodanig vernieuwd, dat de in de 80-er jaren veel te breed uitgeslepen voegen, niet meer als zodanig opvallen. Op basis van kleurenonderzoek zijn de oorspronkelijke kleuren weer teruggebracht, waarbij met name het oker van de raamlijsten in het oog springt. Tot slot is ook de schoorsteen weer op de oorspronkelijke hoogte van bijna 21 meter gebracht.

Dit jaar wordt een begin gemaakt met de herbouw van de kolenloods, het uitgraven van de bovenloop van het oude scheprad, waar in 1907 de uitstroom van de toen geplaatste centrifugaalpomp in uitkomt en het gedeeltelijk uitgraven van de sluis.

De Stichting stelt zich ten doel het volledige complex weer in de staat te brengen waar het in 1953 in verkeerde. Hiertoe moeten nog de navolgende stappen voor worden gezet: herbouw van de kolenloods, aankoop van een nieuwe stoomketel, aankoop van de machinisten-woning welke vervangen moet worden door de oorspronkelijk woning die in 1983 afbrandde, verplaatsing van het huidige elektrische gemaal omdat deze voor de sluis is gebouwd en het volledig herstellen van de vroeg betonnen sluis uit 1911. De stichting verwacht dit te kunnen realiseren voor minder dan 7 ton en hoopt voor 2021 dit te bereiken. Het 150-jarig bestaan van het enige werkende stoomgemaal in de provincie Utrecht en het negende en laatste onder stoom te brengen gemaal in Nederland zou niet beter gevierd kunnen worden.

Tagged on: