Stichting Boogbrug Vianen verzoekt met ‘erfgoedparel*2017’ de provincie met klem om de boogbrug bij Vianen te behouden. Het is één van de mooiste boogbruggen over de grote rivieren in Nederland.

De Lek en de Lekbrug bij Vianen richting de Noordzee, beeld Jeroen Komen 2017

Stichting Boogbrug Vianen is in 1998 opgericht met als doel: het behouden van de 12 bruggen over de grote rivieren die gebouwd zijn in het kader van het Rijkswegenplan 1927. Erfgoedparel*2017 vormt de nieuwste activiteit van de stichting.

  • Ingenieur Willem Harmsen, verantwoordelijk voor de bouw van de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927, beschreef de Lekzone als “een der mooiste in Holland”.
  • Om die reden heeft hij, samen met architect ir. A van der Steur, in 1930 een brug ontworpen waarvoor schoonheid en innovatie de uitgangspunten waren.
  • Provincie Utrecht heeft anno 2011 de Lekzone beoordeeld als “uniek landschap met een zeer hoge cultuurhistorische waarde”.
  • Inmiddels is de Lekbrug 80 jaar onlosmakelijk verbonden aan de Lekzone en de brug kan nog honderden jaren dienst doen als kwalitatieve oeververbinding voor wandelaars, fietsers en landbouwvoertuigen.
  • Vanaf de brug is het ook mogelijk om de unieke kazematten in de pijlers, genomineerd als UNESCO Werelderfgoed, te bezoeken.

In haar laatste brochure Erfgoedparel*2017 vraagt Stichting Boogbrug Vianen de provincie Utrecht onderzoek te doen naar de mogelijkheden de Lekbrug te behouden en open te stellen.

De brochure Erfgoedparel*2017 is te vinden op de website van Stichting Boogbrug Vianen

Tagged on: